Som Bladet Vesterålen tidligere har meldt, ble først kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen suspendert med umiddelbar virkning av kommunestyret 25. april, og erstattet av Kine Johnsen så lenge suspensjonen varer. Dernest ble økonomisjef Ibrahima Mboob suspendert at sette-kommunedirektør Johnsen.

Verken fungerende kommunedirektør Kine Johnsen eller ordfører Sture Pedersen ønsker å redegjøre ytterligere for detaljer om saka.

Sammenheng

Ifølge Kommunal rapport, kan suspensjonen av kommunedirektøren være forårsaket av manglende inngripen i forhold som økonomisjefen anklages for:

• Det skal ha kommet varsler om trakasserende atferd.

• Det skal være reist mistanke om at økonomisjefen har tillatt seg økonomiske godtgjørelser urettmessig.

• I tillegg skal arbeidet være ivaretatt på en slik måte at årsregnskapet for 2022 ikke er avgitt innafor de frister som gjelder.

Varsel

Heller ikke kommunedirektøren eller økonomisjef Ibrahima Mboob ønsker å kommentere grunnlaget for suspensjonene.

– Jeg viser til min advokat, sier Mboob til Bladet Vesterålen.

Bø kommune har meldt til Ibrahima Mboob om vedtak angående et varsel som er avvist av det kommunale klageorganet for slike saker: «1 Varslingsutvalget oppfatter person A som privatperson i saken. Varslingsutvalget kan derfor ikke behandle saken. 2 Slik varselet mot person B foreligger, finner varslingsutvalget ikke grunnlag til å gå videre med saken

Feil

Mboob avviser å kommentere varselet, og viser til sin advokat Veggeland.

Advokat Vegard Veggeland sier til Bladet Vesterålen at han ikke ønsker å kommentere beskyldningene i media. Om varselet sier han at noe er oppfattet feil, men understreker igjen overfor Bladet Vesterålen at han vil avstå fra å drøfte den pågående saka i media.

Veggeland bestrider grunnlaget for suspensjonen, slik også økonomisjefen og kommunedirektør Flø Rasmussen har gjort.

Innleid

Som Bladet Vesterålen tidligere har meldt, er tidligere økonomisjef Frode Josefsen leid inn for å ivareta sluttføring av regnskapet og regnskapsrapport for 2022. Til Bladet Vesterålen sa Josefsen tidlig at det kunne bli utfordrende å få årsregnskapene ferdig og godkjent innen fristen 30. juni, men at dette fortsatt var målet.

Til Kommunal rapport sier Josefsen at innføring av nytt regnskapssystem blant annet har gitt noen forsinkelser, og at dette fortsatt ikke er helt implementert.

Det er ventet at arbeidstvistene vil vare langt ut over høstens kommunevalg.