Noen ser på skattelistene som et inngrep i folks privatliv – og vi journalister har på akkurat denne dagen som jobb å videreformidle den informasjonen. Bladet Vesterålen mener det er en viktig oppgave:

– Penger er makt, og vi lever heldigvis i et åpent samfunn. Det er viktig å få frem hvor pengene er i samfunnet, og hvor mye man bidrar med gjennom skatten, sier redaktør Morten Berg-Hansen.

– Da er det også viktig at vi i mediebransjen er åpne om egen inntekt, og hvor mye vi betaler i skatt, legger han til.

Dette betyr skattetallene

Tallene som står i årets skattelistene nærmer seg å være ett år gamle.

Inntekt:

Inntekten som fremkommer i skattelistene, er det som på skattespråket kalles for alminnelig inntekt. Det vil si lønnsinntekt og alle andre skattepliktige inntekter – minus alle fradrag i inntekt.

På grunn av fradragene som «alle» får, er lønnsinntekten og andre inntekter ofte vesentlig høyere enn det som fremkommer i skattelistene.

Formue:

Formue er ikke det samme som rene penger. Det vesentligste av en formue kan være verdeiene i en bedrift. Den kan bestå av lite omsettelige eiendeler, som maskiner, varelagre og tekniske installasjoner.

Det finnes ingen fasit for hvor stor formue en privatperson har. Kapitals liste over landets 400 rikeste personer lages ved hjelp av en beregning av anslåtte verider.

Skatt:

Dette er samlet utlignet skatt for inntektsåret 2021.

Det er summen av all skatt som er betalt i løpet av fjoråret. All bruttoskatt, skatt på alminnelig inntekt, formuesskatt og all annen skatt.

Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen.

(Kilde: Avisa Nordland)