Vesterålsbedriften Egga Utvikling er blant de som trekkes fram når Siva – selskapet for industrivekst kommer med støtte nå på nyåret.

Siva er et statsforetak. Selskapets næringshage-program skal sørge for at bedrifter lokalt får tilgang til rådgivning, nettverk, kompetanse og mer til – og i 2023 starter en ny tiårsperiode i dette programmet.

I Vesterålen har Egga Utvikling vært med i programmet siden Siva startet det i 2012. Nå får de en tiårsperiode til, med 2,4 millioner kroner per år i støtte fra Siva. Med andre ord får de omtrent 24 millioner til sammen – på betingelse av at statsbudsjettet vedtas som det er.

Det jubler daglig leder Marthe Hov Jacobsen over i en egen pressemelding fra Egga Utvikling.

– For oss er dette en stor tillitserklæring på at Egga har levert med høy kvalitet over tid, og dette gjør oss enda mer sultne på å få til enda mer for næringslivet i Lofoten og Vesterålen, sier hun.

Egga Utvikling nevner blant annet Kvitnes Gård og Andfjord Salmon som bedrifter som skal ha dratt nytte av næringshage-programmet via dem. Selskapet hevder at over 570 bedrifter har fått rådgivning i Lofoten og Vesterålen siden 2012.

– Neste programperiode vil ha enda større fokus digitalisering og bærekraft, og lengre avtaler med næringslivet. Egga Utvikling har kontorer på Andenes, Stokmarknes, Myre, Leknes, Svolvær og Sortland, og har forretningsutviklere, rådgivere og prosjektledere som jobber både med næringsutvikling og samfunnsutvikling, skriver Egga.

Million-støtten skal ifølge Siva brukes av næringshagen til å utvikle bedrifter.

– Næringshagene får også tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering, står det i prosjektbeskrivelsen fra Siva.