Solsvik peker på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden forøvrig, samt at nabolandene våre ruster opp.

I Norge derimot, mener forsvarssjef Eirik Kristoffersen at han ikke får de midlene han trenger for å ruste opp Forsvaret på en skikkelig måte.

Da andre verdenskrig var over, var det brei politisk enighet om at man ikke ønsket noen ny verdenskrig, eller ny okkupasjon av landet. Samtidig begynte et jernteppe å legge seg over Europa, og da Norge gikk inn i Nato, startet ei kraftig opprusting av forsvaret, og flere nye baser ble bygd, samt at eksisterende ble opprustet og utvida.

En av basene som ble til som følge av tett samarbeid med Nato og opprustingstanken var Andøya flystasjon. Gjennom hele den kalde krigen ble det investert store summer i baser, utdanning av personell og utstyr. Denne satsinga fortsatte helt til slutten av den kalde krigen.

Da Sovjetunionen opphørte, startet nedrustinga. På 2000-tallet valgte Stortinget å legge ned flere baser, samt å flytte på ressursene. Enkelte av forsvarsanleggene ble også solgt til private, som blant annet Olavsvern utenfor Tromsø.

Ubåtbasen hadde kostet flere milliarder å bygge, men ble avfolket og solgt for noen skarve millioner. Ei stund var den eid av en gruppe investorer med tilhørighet i Russland. Nå er basen tilbake på norske hender, og Forsvarsbygg er blitt leietaker.

Nå er det krig i Europa, og Norge deler landegrense med ett av de krigende landene. Likevel har regjeringa bedt forsvarssjefen utrede ei retning med bevilgningsnivå lavere enn forutsatt i den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret.

Jonni Solsvik er oppgitt over at ei slik retning i det hele tatt skal utredes, og det er ikke vanskelig å være enig.

Som medlem av Nato er Norge sikret hjelp fra de andre medlemslandene gjennom artikkel fem, som slår fast at et angrep på ett land, er å regne som et angrep på alle. Men som medlem av Nato er man også forpliktet til å sørge for et robust forsvar i det enkelte medlemsland.

I ei usikker tid i Europa vil det være klokt å bygge opp Forsvaret, ikke bare for å sikre egen forsvarsevne, men også for å vise de øvrige medlemslandene at man tar medlemsskapet i Nato på alvor.