Er det en ting Arbeiderpartiet har vist etter at de inntok regjeringskontorene, så er det at de eldre befinner seg nederst på deres prioriteringsliste. Gang på gang brukes eldre og pleietrengende som en salderingspost i budsjettene, og gjennom mange groteske eksempler den siste tiden har vi nå sett konsekvensene av Arbeiderpartiets politikk.

Da Arbeiderpartiet satt i regjering sist var det ikke lov å føre ventelister på hvor mange som trengte en omsorgsplass i kommunene. Da Frp kom til makten, sørget vi for at det skulle føres ventelister i alle kommuner. For oss er det åpenbart at vi må vite hvor skoen trykker, for å kunne løse problemene.

Nå har regjeringen besluttet at kommunene ikke lenger skal rapportere til Helsedirektoratet hvor mange som står på venteliste. Helseminister Ingvild Kjerkol begrunner dette med at alle i Norge som har behov for en heldøgns omsorgsplass, skal få det med en gang, og at det derfor ikke her behov for å føre ventelister.

Det hun elegant unnlater å nevne, er at det i august 2022 sto nesten 1.500 personer på venteliste i kommunene, og i 2021 var det 1.400 personer som fikk avslag på sin søknad om sykehjemsplass. Det at loven sier at man skal få en sykehjemsplass om man har behov for det, er på ingen måte en garanti for at det faktisk blir fulgt opp. Når regjeringen fjerner rapporteringsplikten til kommunene, fjerner de også vår mulighet som innbyggere til å vite hvordan det egentlig står til med sykehjemsdekningen i kommunene våre. Et problem man ikke vet om, er det vanskelig å gjøre noe med.

Samtidig har regjeringen besluttet å legge ned eldreombudet. Frp fikk opprettet eldreombudet, som skulle sørge for å snakke de eldres sak og være deres vaktbikkje overfor politikerne. Dessverre ønsker ikke Ap et ombud som kan poengtere hvor dårlig politikken deres er, og eldreombudet legges ned til sommeren.

Det er spesielt bekymringsfullt når vi for tiden ser utallige eksempler på svikt i eldreomsorgen og at mange eldre ikke får den behandlingen de har krav på.

Regjeringen har også kuttet kraftig i investeringstilskuddet til nye omsorgsboliger. Tilskuddet er en pott som kommunene kan søke på, hvor de får støtte til å bygge nye omsorgsboliger. Flere kommuner har nå måttet legge planlagte prosjekter på is, fordi de ikke lenger har råd til å bygge .

Nå er det på tide at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar ansvar! Ikke bare sitter de med regjeringsmakten, de sitter også med makten i de aller fleste kommunene. Nå er det ingen å skylde på lenger, og vi forventer at regjeringen rydder opp.

Gode omsorgstjenester er en av kommunenes viktigste oppgaver, og det er alvorlig når vi ser at flere kommuner ikke tar sitt lovpålagte ansvar på alvor. Derfor vil Fremskrittspartiet ha statlig finansiert eldreomsorg. Kommuneøkonomi og dårlige prioriteringer, skal ikke gå utover våre eldre