I Sortland, Øksnes, Hadsel, Andøy og Lødingen går partiet kraftig fram målt mot sist kommunevalg. Sjølsagt skyldes det dels partiets framgang nasjonalt – men også sterke førstekandidater har ført partiet oppover på målingene i forkant av valget. Fremst blant disse står sjølsagt Sture Pedersen i Bø, mens Sortlands Grete Ellingsen har løftet det lokale partiet inn i den politiske ledelsen i Sortland.

Lengre fram til makt er det for Høyre i Hadsel. Senterpartiet, frontet av Aina Nilsen, har gjort det forholdsvis godt i valget, og MOS har virkelig fått oppslutning i kommunen. Hvem som blir ordfører i Hadsel er et helt åpent spørsmål ennå ei stund.

Men det er slett ikke vanskelig å spå at Hugo Jacobsen (Ap) beholder makta i Lødingen. Til tross for en skakkjørt kommuneøkonomi har Jacobsen et svært godt grep om velgerne – og han kan se fram til fire nye år som ordfører. Godt grep om velgerne har åpenbart også hans partifelle i Andøy, Kjell-Are Johansen. Med støtte fra andre partier vil Johansen sørge for den første røde ordføreren i kommunen i dette årtusen. Den forrige var faktisk han sjøl – i perioden 1995-1999.

I Kvæfjord ser det ut til at bordet er dekket for Birger Holand og Sp – om partiet sjøl vil. Partiet ble ikke størst, men beholdt omtrent oppslutninga fra forrige valg, som var et brakvalg. Og sammen med Ap og SV kan Holands parti danne flertall – etter hardt arbeid gjennom valgkampen. Alternativet er Felleslista H/Frp som ble større enn Sp, men som er helt avhengig av Sp for å oppnå makt.

Langt vanskeligere er det å spå hvem som kan ikle seg ordførerkjedet i Øksnes de kommende fire årene. Elisabeth Sørdahl (H) ligger godt an, men samarbeidskonstellasjonene i fiskerikommunen er vanskeligere. Det er ikke gitt at hennes vei til makt er gjennom Sp og Frp.

I valgkampen har vi hørt mange av politikerne love mye. Når samarbeidsavtalene er framforhandlet og signert, og det nye kommunestyret konstituert, starter jobben med å innfri løftene – eventuelt å velge mellom hvilke løfter som skal innfris. Da er det å håpe at både innbyggernes og politikernes hukommelse er god.