Krigen i Ukraina har ført til den mest dramatiske sikkerhetspolitiske situasjonen Europa har sett på 60 år. Det har selvfølgelig stor innvirkning på norsk forsvarspolitikk, så vel som norsk økonomi.

I april i år økte regjeringa 2022-støtten til Forsvaret med tre milliarder kroner. Det skjedde etter at daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) la fram en såkalt «havarirapport» om Forsvaret. Den inneholdt ei lang rekke mangler og svakheter, som må rettes opp i årene som kommer. Jo før, jo bedre.

I forrige uke uttalte nåværende forsvarsminister Gram at bevilgningene til Forsvaret skal økes ytterligere i statsbudsjettet. Det skulle ellers bare mangle, gitt beskrivelsen i «havarirapporten», også kjent som stortingsmelding 10. Spørsmålet er hvor mye større armslag Gram får.

Regjeringa har nemlig vært tydelig på at statsbudsjettet blir fryktelig stramt. Oljepengebruken skal ned, og folk kommer til å bli skuffet. Det kommer reelle kutt, som vil svi.

Disse kuttene kan ikke komme i Forsvaret. Statens viktigste oppgave er å ivareta innbyggernes sikkerhet. Med den ekstreme situasjonen vi har rundt oss nå, er det eneste alternativet å bruker mer penger på nasjonal og alliert sikkerhet og beredskap.

Mange frykter – med rette – at mer penger til Forsvaret vil gå i det store dragsuget, til å finansiere allerede kjente overskridelser. Milliardsprekken for den omstridte Evenes-utbygginga bør i den sammenheng være kjent for de fleste. Den er varslet om i flere år. Den kunne og burde vært unngått, men kommer nå som et resultat av bevisste valg fra skiftende regjeringer.

Overfor NRK tar forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) til orde for at Forsvaret må få ekstrabevilgninger til disse ekstrakostnadene. – Hvis ikke betyr det at vi må kutte på andre områder, som igjen betyr at vi får et svekket forsvar, sier han til statskanalen.

Ap og Sp gjør rett i å øke Forsvarets pott betydelig. Dette er en budsjettvinner alle bør stille seg bak. Støre og Vedum bør også lytte til Torbjørn Bongo, og sørge for at satsinga blir reell.