Kombinasjonen med høye strømpriser, kraftunderskudd og manglende initiativ fra regjeringen til å finne løsninger er skummel.

Nordland har hatt et overskudd av kraft, og dermed også vært attraktiv for nye prosjekter og utvidelse av eksisterende bedrifter som krever kraft. Den tiden kan være over.

En av årsakene til utfordringene vi er havnet i skyldes Russlands krig mot Ukraina og at Europa over tid har fått et avhengighetsforhold til russiske leveranser av energi.

Vi er nå i en situasjon som krever handling og initiativ. Det er neppe noen enkel løsning, men vi må ha en regjering som forstår krisen og kan ta tak i utfordringen. Det holder ikke å følge utviklingen nøye.

Frem til det russiske overgrepet i Ukraina var den norske energidebatten preget av hvilke energiformer som måtte utfases. Nylig besluttet dagens regjering å annullere den 26. konsesjonsrunde som tilfeldigvis handlet mest om den nordlige sokkel. Ulike vann- og vindprosjekter har fått tommelen ned. Svært lovende vannkraftprosjekter - ikke minst i Nordland, ble over natta gjort totalt ulønnsomme ved regjeringens dramatiske økning av grunnrenteskatten. Samtidig går det for sakte med utbygging av havvind. Jeg forventer at vi også får havvindsprosjekter i nord, og at regjeringen ikke bare prioriterer utbygging i sør.

Dersom regjeringen beslutter å elektrifisere Melkøya, er det uten særlig omtanke for hvor de skal hente dette enorme kraftbehovet fra! For i Finnmark eller Troms er det ikke en eneste ledige kilowatt time å hente til Melkøya. Skal kraften til Melkøya hentes fra Nordland vil de mange investeringsplaner innen sjømat og industriprosjekter måtte legges «på is.» Når Equinor sluker alt overskuddskraft i Nordland vil vi kunne få underskudd på kraft og priser vi aldri har opplevd før.

Med konsekvensene som dette gir Nordlands innbyggere og næringsliv burde det stå øverst på agendaen til fylkesrådet. Men de tør ikke å heve stemmen til sin egen regjering og partivenner. Det taper Nordland på.

Norsk energipolitikk henger nøye sammen med klimapolitikk og vår egen sikkerhetspolitikk.

Det er min og Nordland Høyres klare budskap at regjeringen må bli tydelig på hvilke utbyggingsprosjekter man vil å si ja til. Vi er godt kjent med hva man sier nei til. Vi må ha på plass en kraftplan for Nord Norge. I Nordland står vi i fare for å miste fremtidige investeringer og arbeidsplasser. Vi finner oss ikke i at all ledig energikapasitet i nord skal slukes før planer om nye store kraftutbygginger er på plass.