Natteravner er frivillige voksne som er ute der barn og unge ferdes på kveld- og nattestid. De er der for å ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. De virker under flere paraplyorganisasjoner, men har samme formål og hensikt: Å virke forebyggende og dempende på uønskede hendelser.

Både fra Melbu og Andenes har det vært meldt om uro blant ungdom i høst. Dette har vedvart over tid, og oppleves blant flere som et problem. Det framgår ikke minst på Facebook, der dette gjentatte ganger de seneste månedene har vært gjenstand for diskusjon. I enkelte tilfeller er politiet varslet, uten at det har gitt ønskede resultater.

Mye kunne vært sagt om «nærpolitireformen». At politiet er kommet nærmere folk, er et svar det er vanskelig å sette to streker under. Mens befolkningen ble forespeilet et politi til stede nær folk, opplever mange det motsatte.

Lensmannskontorer er lagt ned, og den daglige tilstedeværelsen ute i kommunene er borte. Politiet i Vesterålen har dyktige folk, men distriktet består stort sett av kontorstedet på Sortland, og patruljer med et stort distrikt å rekke over. Man rekker ikke over alt, det må prioriteres beinhardt. Det er dessverre den nye normalen, og ikke unntaket.

Derfor er det ekstra gledelig at natteravnene er tilbake. De gulkledde voksenpersonene er ikke noe reservepoliti, men de samarbeider godt med lovens lange arm. De observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ. Slik er natteravnene med på å gjøre gatene litt tryggere.

Men natteravnene vokser ikke på trær. Det er ikke ei uendelig liste med navn å plukke fra. Det er foreldre, foresatte og øvrige voksne som stiller opp på dugnad, for å være til stede for barn og ungdom, i tilfelle det skulle bli behov for det. Deres tilstedeværelse har trolig både en beroligende og forebyggende effekt.

Arbeidet med å starte opp igjen er prisverdig og viktig. Nå trenger natteravene flere frivillige for å holde det gående utover vinteren. Hvis du har muligheten, er dette vel anvendte timer, i ei tid der politiet rett og slett ikke strekker til.