Like over midnatt sendte Andreas Riibe-Øien (H) ut ei pressemelding på vegne av forhandlingsutvalgene i Hadsel Høyre, Hadsel Venstre og Melbu og Omegn Samarbeidsliste. Da hadde først Høyre og Venstre hatt møte siden klokka 18 på kvelden, og så var MOS kommet til fra klokka 19.30 for videre sonderinger om å danne en felles politisk plattform for neste kommunestyreperiode.

Etter ytterligere fire og en halv time var de klare for å sende ut pressemelding om at de var enige om å møtes igjen med sikte på å utarbeide en politisk plattform. Den skal deretter godkjennes i de tre partigruppene.

Etter møtet mandag var de enige om at Høyre får ordføreren. Venstre får varaordføreren, og MOS får to representanter i formannskapet.

– De videre forhandlingene vil ta utgangspunkt i et felles mål om å sikre økonomisk handlefrihet og en tydelig politisk styring av Hadsel kommune, heter det i pressemeldinga, som er signert av Kjell-Børge Freiberg fra Hadsel Høyre, Ørjan Robertsen fra MOS, og Arne Ivar Mikalsen fra Hadsel Venstre.