Det var Egil O. Enaasen som startet debatten rundt kunstprosjektet The Sunken House, en debatt som de siste dagene har vakt sterke reaksjoner. Kunstprosjektet er blant annet blitt beskyldt for å skremme barn og unge, heter det i en pressemelding fra Gaia Vesterålen.

Med utgangspunkt i den lokale klimadebatten inviteres det til folkemøte. Det er Gaia Vesterålen sammen med Sortland bibliotek, Sortland Museum, Nordland Akademi for kunst og vitenskap, Kultursamarbeidet i Vesterålen, og Sortland kommune i Air Vesterålen, som inviterer til en konstruktiv og saklig dialog om klima og miljø i Vesterålen.

Følgende deltakere i panelet er bekreftet: Freddy Andersen, tidligere leder i Sortland Frå, Christian Torseth, fylkesråd for klima, miljø og folkehelse (SV), representanter fra Sortland Ungdomsråd, Gine Ellingsen juss-studentenes Klimaforening, kommunepsykolog i Sortland kommune, Andreas Lande, samt Egil O. Enaasen.