Kostnadsreduksjon og likebehandling med de andre eldreinstitusjonene i kommunen er nevnt som argumenter. Dette er en prioritering jeg ikke helt forstår og som jeg er uenig i. Nå er det politikerne som bestemmer og kommunedirektøren som innstiller. Et flertall av politikerne valgte å fjerne dette tilbudet. Dette til tross for at de i sitt forslag brukte 10-12 millioner mer enn mindretallet, så valgte de å kutte lokal matproduksjon. Mindretall bestående av Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre fant plass i sitt budsjettforslag til lokal matproduksjon til beboerne. Nå har flertallet fått «kalde føtter» og ser på saken på nytt.

Vi har hatt en omfattende debatt i media om hvordan vi behandler eldre menneskers her i landet. Er institusjonene i ferd med å bli en kald oppbevaringsplass i den siste fase av livet? Tar vi ikke behovene til de eldre alvorlige nok? Betyr ikke trivsel noe i forhold til penger? Kritikken har haglet. Dette har helt sikkert både kommunedirektøren og de lokale politikerne i Hadsel observert. Men tar de lokale politikerne konsekvensene av dette? Gjelder ikke denne kritikken i vår kommune?

Jeg var sivilarbeider i 3 måneder på Ekren først på 1990-tallet. Der ble maten til de gamle laget på stedet. Jeg husker kommentarene og smilene fra beboerne når duften av middagsmaten spredte seg gjennom korridorene. Den lokale matproduksjonen var et uvurderlig trivselstiltak for beboerne. De hadde noe å glede seg til, noe å se fram til. De som var i stand til det, gikk inn i spisesalen med smil rundt munnen. Dette betydde mye for appetitten. Det var et høydepunkt på en ellers nokså ensformig dag. Dette ble senere vurdert til å være for dyrt og ble avviklet.

Nå var det samme i ferd med å skje ved Innlandet eldresenter, med støtte av to lokale kommunestyrerepresentanter fra Innlandet.

Maten skal bli fraktet med ferge og bil i plastpakker og omdelt på eldresenteret.

Jeg stiller meg følgende spørsmål: Hva er for dyrt når det gjelder trivsel for de eldre? Er lokalt laget mat for mye å «ofre» på de eldre for trivsel og velvære?

På Kvitnes gård er det skapt et landskjent overnattings- og matsenter av lokal gründer. De baserer seg på produksjon og utvikling av lokal mat. Eldresenteret ligger ikke langt unna Kvitnes gård. For meg er det et paradoks at de gamle i bygda som har vært med på å skape bygda skal få bragt maten med ferge og bil i plastpakker, mens Kvitnes gård skaper en attraksjon i bygda med nettopp lokal mat.

Politikere i Hadsel. Husk hvor vi bor og hvem som har skapt dette samfunnet. Heldigvis skal dere ha saken opp på nytt. Gjør et fornuftig vedtak der dere vedtar et fortsatt trivselsskapende tiltak for de eldre på Innladet. Behold matproduksjonen på Innlandet eldresenter.