Satellittbasen som for tiden bygges i Børvågen kan gi kolossale ringvirkninger for Andøy-samfunnet. På Nordmela, like ved utbyggingstomta, rigger man seg for det som kommer.

Det er syv år siden Hans-Eirik Olsen og Jeanett Alsos OIsen åpnet dagligvarebutikk på Nordmela. Da hadde den lille bygda vært uten butikk i flere år. Ekteparet har utviklet tilbudet fra år til år, og butikken ble i fjor den første døgnåpne dagligvarebutikken i Nord-Norge.

Og det stopper ikke der. Nå skal eierne «se på hvordan man kan koble ulike næringsaktører rundt nærbutikken og tilrettelegge for et internasjonalt arbeidsliv i et lite lokalsamfunn, i samarbeid med kommunen». Intet mindre. Lille Nordmela har internasjonale ambisjoner.

Prosjektet har som mål å utvikle et bygdesenter: nærbutikken sammen med et variert tilbud av tjenester og aktiviteter. Akkurat hvilke tjenester og aktiviteter det blir, skal utredes.

Initiativet er et eksempel til etterfølgelse. Mulighetene som åpner seg når Andøya Space etablerer satellittbase, er nemlig så stort at mange ennå ikke har tatt det innover seg.

For noen år siden beskrev Samfunnsøkonomisk Analyse AS de regionale ringvirkningene etableringa av satellittbasen vil kunne føre med seg. Når basen er etablert, og Andøya Space oppnår full drift, anslås det i rapporten om lag 200 årsverk. Det pekes også på at etableringa kan utløse ny næringsvirksomhet som i dag ikke er etablert på Andøya. En oppskytingsbase ventes også å gi effekt for reiseliv og turisme, og i rapporten nevnes en mulig effekt på cirka 60 årsverk bare for denne næringa.

Satellittbasen vil også kunne bli et trekkplaster for andre som vil etablere seg i ei klynge, der det utvikles ny teknologi innafor romvirksomhet. Det gjelder både nasjonale og internasjonale aktører. Her må Andøy som vertskommune kjenne sin besøkelsestid, og være tilretteleggeren som trengs for å få maksimal uttelling.

For det eksisterende næringslivet i Andøy åpner det seg flere dører. Nå handler det om å gripe mulighetene med begge hender. Akkurat som gründerne på Nordmela har tenkt å gjøre.