Nordlandssykehuset meldte nylig at det har nedgradert fødeavdelinga ved sykehuset på Stokmarknes til fødestue midlertidig. Årsaken er at laboratoriet ikke har bioingeniører på jobb til å kunne gjøre nødvendige analyser på nettene.

Nedgraderingen rammer over halvparten av de fødende i Vesterålen og en betydelig andel fødende i Lofoten.

Sykehusledelsen informerte ikke offentligheten om hele bildet. Det er kommet etter hvert.

Nordland legeforening har opplyst at det kan ta minst et halvt år før situasjonen er normalisert. Kommuneoverlegene i Vesterålen og Lofoten fortalte så at de har fått ei liste over hva slags tilfeller som nå sendes til Bodø i stedet for å behandles lokalt.

I praksis framstår det som befolkningen i Vesterålen har mistet akuttsykehuset på ubestemt tid. Både hjertepasienter, pasienter med pågående blødninger, forgiftninger og andre tilfeller skal sendes til Bodø nå. Det finnes ingen blodbank på Stokmarknes, slik at når sykehuset trenger blod, må det bestilles fra Bodø dagen i forveien. Blodgivere i Vesterålen har vært avvist fra lokalsykehuset i over et år.

Kommuneoverlegen i Bø, Anders Svensson, sier at Vesterålen aldri har opplevd et så dramatisk og omfattende bortfall av beredskap og helsetjenester som nå, mens det ser ut som sykehusforetakets ledelse i Bodø har forsøkt å bagatellisere det, gjennom bare å informere delvis om situasjonen. Men man har ikke klart å holde lokket på trykkokeren.

Realiteten er at helseforetaket har ansvar for å drive et akutt- og fødetilbud ved sykehuset i Vesterålen, men har kastet kortene på ubestemt tid. Det hører med til historien at Nordlandssykehuset har kjent til problemer med å bemanne laboratoriet i sykehuset på Stokmarknes i to år. Sist uke nådde problemene altså vippepunktet.

Mye kan sies om ledelsens handtering, om manglende åpenhet og manglende vilje eller evne til å ta tak i problemene på et tidligere tidspunkt. Man kan oppsummere det som et tillitsbrudd mot 32.000 mennesker.

Akkurat nå gjelder det trygghet og tilbud for fødende i Lofoten og Vesterålen, for alvorlig syke barn, dialysepasienter, tilfeller med mistanke om hjerteinfarkt, alvorlige infeksjoner, forgiftninger og pasienter med pågående blødning. Samtidig gjelder det på lengre sikt rekruttering til nøkkelstillinger i lokalsykehuset.

Ledelsen i Nordlandssykehuset må ta ansvar. Økonomien er elendig, men sykehuset skal sørge for at befolkningen har tilbudene på plass. Ikke om seks måneder, men nå.