Bakgrunnen for at saken i det hele tatt sto på sakslista, er at The Whale har søkt Andøy kommune om å fravike betingelsen om bekreftet statlig finansiering av deler av de kommunale midlene som er satt av til prosjektet. Konkret dreier det seg om 7,5 millioner av det totale kommunale bidraget.

Inkludert prosjektering, produksjon av innhold og selve bygget, er The Whale budsjettert med en kostnadsramme på 455 millioner kroner. Andøy kommune har satt av totalt 30 millioner kroner til prosjektet. I tillegg har Nordland fylkeskommune gått inn med 55 millioner kroner i spleiselaget. Begge har lagt til grunn at også staten er med. Private aktører har allerede forpliktet seg til å stille med 78 millioner kroner for å realisere opplevelsessenteret.

Hvis det hadde kommet fem millioner kroner til The Whale i statsbudsjettet for 2023, sammen med ei forpliktende formulering fra staten om fullfinansiering innenfor ei ramme på totalt 135 millioner kroner i årene som kommer, hadde man nå jobbet med anbudsprosessen og alt som følger for å komme i gang med bygginga raskest mulig. Som kjent kom det ikke ei krone i statsbudsjettet fra Ap og Sp, som man etter hvert ble enige med SV om.

Det har vært reell fare for at dette skulle bli slutten for The Whale. Det har styreleder Benn Eidissen vært ærlig på. Det hadde i så tilfelle vært nitrist.

The Whale har bidratt sterkt til optimismen og framtidstroen som råder i Andøy. Prosjektet har allerede satt regionen på kartet, i inn- og utland. Potensialet er stort, og ringvirkningene kan bli mange. Ikke bare for vertskommunen, men også for Vesterålen som region, og for reiselivet og øvrig næringsliv i landsdelen.

Nå har kommunestyret, med overveldende flertall, sagt ja til å hjelpe The Whale med ei bevilgning som holder liv i prosjektet fram mot sommeren.

I mai legger Ap og Sp fram revidert statsbudsjett. Signalet til regjeringspartiene, som har lovet ei tung satsing i nettopp Andøy, kunne knapt vært tydeligere fra framoverlente lokalpolitikere.