Sortland kommune er bedt om å komme med en uttalelse, i forbindelse med at Jennestad Montessoriskole søker Utdanningsdirektoratet om å få utvide kapasiteten med åtte nye plasser.

Bakgrunnen er at skolen for første gang har måttet si nei til førsteklassinger som har søkt om å få begynne på Jennestad fra høsten. Tre av i alt elleve søkere til førsteklassen står nå på ei venteliste.

– Viktig å støtte foreldrene

Innstillinga fra administrasjonen var å ikke støtte en utvidelse av elevtallet, mye på bakgrunn av økonomiske hensyn – der de øvrige skolene som er kommunale vil miste elever til montessoriskolen, og dermed noe inntektsgrunnlag.

I driftsutvalget torsdag la Sp fram et alternativt forslag om at antallet elevplasser økes, for å kunne styrke muligheten til å tilby en alternativ pedagogikk.

– Flesteparten av elevene som går der tilhører jo den gamle Jennestad skolekrets. Vi ønsker å støtte opp om Jennestad Montessoriskole. De kommer jo ikke til å ha noe mer enn 60 elever, og det er viktig å støtte de foreldrene som ønsker at sine barn skal gå der, sa Berit Tunstad (Sp).

Hun viste til god og grundig dokumentasjon som var kommet fra skolen.

Høyre satt litt på gjerdet, men valgte å støtte Sps forslag, slik at dette endte opp med å få flertall.

– Jeg er opptatt av at man ikke tar for lett på avgjørelsen i denne saken. Her er det momenter både for og imot. Vi har behov for enda mer input. Vi har ikke fått partibehandlet saken, og derfor kommer vi ikke med noen egen innstilling nå. Høyre er i utgangspunktet positiv til alternative opplæringsarenaer, uttalte Ann-Cathrin Stafseth (H).

Tunstad signaliserte at samme forslag vil bli fremmet fra Sp også når saken skal opp i formannskapet og kommunestyret.

Økonomi og nedleggelser

Særlig Ap uttrykte skepsis til å øke elevtallet ved Jennestad Montessoriskole. I hovedsak med tanke på de økonomiske konsekvensene, og støttet derfor innstillinga fra administrasjonen. Det ble også uttrykt bekymringer for mulige nedleggelser av de minste kommunale skolene, og dermed konsekvenser for skolestrukturen.

– Vi er delt i synet på private skoler, prinsipielt. Jeg mener det er viktig å stille spørsmål om hvor mange som går på Jennestad som sokner til den offentlige skolen på Holmstad. 11 har søkt opptak i førsteklasse på Jennestad, og jeg vet ikke hvor mange som har søkt seg til førsteklassen på Holmstad til høsten. Det hadde vært interessante tall, mente Fred Frivåg (Ap).

– Jeg vil ikke spå noe om nedleggelser. Men til høsten er Holmstad skole et elevtall på 36 og Maurnes 53. Jennestad vil være den tredje minste, om de får fylt opp disse plassene, sa oppvekstsjef Erik Strand.

– Skal vi drive så rasjonelt som kommunen trenger, må vi lete etter muligheter for å være rasjonell i avgjørelsene våre. Vi mener Jennestad Montessoriskole leverer god kvalitet. Saksframlegget havner derfor mest om økonomi, i forhold til demografiutviklinga. Jo færre elever i kommunale skoler, jo mer vil ramma til kommunen reduseres, understreket Strand.

– Kannibalisme

Aps Lill-Kristin Johannessen er opptatt av å verne om fellesskolen, sa hun:

– Montessoriskolen jo der, men vi ønsker ikke å utvide den på en sånn måte at det går utover fellesskolen. En elev som kommer til montessoriskolen tar ressurser fra fellesskolen.

– Å ta vare på en offentlige skolen er viktig, og vi går ikke mot høyere barnetall i årene framover, kommenterte Mette Røkenes (Ap).

– Det viktigste er at det er god kvalitet i skolen, ikke om den er offentlig eller privat, sa Høyres Arnhild Duås.

– SV vil støtte administrasjonens innstilling og hegne om den offentlige skolen. Skole er ikke uten betydning for folk, og vi er ikke glad i skolenedleggelser. Det blir en kannibalisme, der vi krangler om de samme elevene, mente Øistein Quigstad Nilssen (SV.

Toine Sannes (MDG) uttrykte at dette var en vanskelig sak, ettersom den setter kommunen i en økonomi-skvis:

– Jeg ønsker ikke å stemme for noe som utfordrer økonomien vår.

– Angående økonomi, forstår jeg det, men vi glemmer kanskje barnets beste og foreldrenes ønske oppi dette, sa Berit Tunstad (Sp).

Det er Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. Kommunen er kun bedt om å komme med en uttalelse.

Les også

For første gang må hun si nei til førsteklassinger