Først Harstad Tidende, så VG skriver at F-35-kampfly har rykket ut fra Evenes rundt klokken 10 onsdag.

Utrykningen har skjedd i forbindelse med den såkalte QRA-beredskapen. QRA står for «quick reaction alert», og er luftforsvarets respons når et ukjent luftfartøy nærmer seg norsk luftrom.

– Oppdraget løser vi på vegne av NATO og innebærer at Norge har to kampfly klare til å rykke ut, eller scramble, til enhver tid. Når alarmen går, er flyene i luften innen 15 minutter, skriver Forsvaret generelt på sine nettsider.

Når det gjelder akkurat denne utrykningen har avisene snakket med Marius Vågenes Villanger ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Akkurat hva oppdraget går ut på, kjenner jeg ikke til og kan uansett ikke gå ut med. Men det er av typen QRA, som ofte foregår. Når det er ting man vil undersøke, kan man sende flyene på vingene, sier Villanger til VG.

Målet med aksjonen pleier generelt å være å identifisere og dokumentere det ukjente fartøyet – eventuelt hindre at fly tar seg ulovlig inn i norsk luftrom.