Mandag kalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) inn til pressekonferanse. Med seg hadde han forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår. Det er ingen indikasjoner på at Russland vil utvide sin krigføring til andre land, men den økte spenningen gjør at vi er mer utsatte for både trusler, etterretning og påvirkning. Det gjør det nødvendig for alle Nato-land å være mer på vakt, også Norge, sa Støre.

Det ble varsler at det norske Forsvaret i lys av dette hever beredskapen ett nivå. Dette innebærer at Forsvaret skal over i en ny fase i sitt planverk, og at man framover skal prioritere oppgaver som ivaretar beredskap umiddelbart. Det innebærer å prioritere for eksempel fartøyer og flystyrker til særlig maritim overvåkning, og å prioritere ned for eksempel bygge- og anleggsprosjekter.

– Svært viktig

Bladet Vesterålen har stilt Forsvarsdepartementet noen spørsmål knyttet til dette.

– Får overgangen til ny fase i planverket noe å si for aktiviteten på Andøya flystasjon?

– Faseovergang betyr i hovedsak at vi kommer til å gjøre mer av den aktiviteten som er viktig for oss i den situasjonen vi står i nå, og mindre av noe annet. Aktiviteten som P-3 Orion gjør ut fra Andøya er svært viktig for oss og kommer til å fortsette. Det er ingen endring i Forsvarets basestruktur i lys av faseendringen, svarer oberstløytnant Stine Barclay Gaasland.

– Forsvaret omprioriterer deler av virksomheten til særlig maritim overvåkning, sa forsvarsministeren på pressekonferansen. Hvordan vil det merkes?

– I hovedsak vil det merkes i form av mer aktivitet, men det vil ikke nødvendigvis merkes for befolkningen, skriver Gaasland.

– Forsvarets endrede søkelys vil påvirke arbeidsoppgaver og aktiviteten til både ansatte og vernepliktige inne til tjeneste i dag. Noen avdelinger vil oppleve mindre av tradisjonell trening og øving, noe vi vil benytte til å få gjennomført annen utvikling- og kompetansebygging, utdyper hun.

Raskere innfasing?

Muligheten for å få de nye maritime patruljeflyene raskere operativ, altså P-8 som har base på Evenes, ble nevnt i pressekonferansen.

– Ser man i så tilfelle for seg P-8 operativ i tillegg til Orion i en overgangsfase, eller P-8 i stedet for Orion? Hvor fort kan man få P-8 operativ?

– P-3 Orion kommer til å operere ut den tiden som er planlagt. P-8 er allerede godt i gang med flygning og forberedelser frem mot initiell operativ evne sommeren 2023. Det er opp til sjef Luftforsvaret å se på muligheten for en mer effektiv innfasing av P-8, skriver Gaaslad.

Les også

Dette er en «game changer»

Forsering og omprioritering

I pressekonferansen sa forsvarsministeren at det kan bli aktuelt å vurdere forsering og omprioritering av byggeaktiviteter, materiellanskaffelser og prosjekter.

– Hva ligger i dette?

– Det sier seg litt selv. Det betyr at vi skal se på muligheten for å forsere og omprioritere byggeaktivitet, materiellanskaffelser og prosjekter, ved å prioritere de prosjektene som støtter de viktigste oppdragene våre i den situasjonen vi nå står i. Dette skal vi se på sammen med Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg, svarer Gaasland.