Dette skyldes ifølge HDO brudd i en sjøkabel.

– Det arbeides nå med en omruting, som en midlertidig løsning, inntil feilen blir permanent ordnet, heter det i ei pressemelding tirsdag ettermiddag i 14-tiden.

– Feilen kan føre til at det til tider kan være vanskelig å komme gjennom på telefon til Vesterålen legevakt (116117), framgår det.

– Det vi har sett til nå er at brukere blir kastet ut av ringekøen, og at linjen blir brutt, opplyser HDO.

– Vi ber om forståelse fra publikum, og håper på en snarlig løsning, heter det i pressemeldinga.