I 1996 startet fergedriften mellom Andenes og Gryllefjord opp. Sambandet, som knytter flere regioner sammen, går nå inn i sin 27 sommersesong.

Tilbudet har vært en ubetinget suksess, og en viktig motor for reiselivet i Nord-Norge. Nå er det etablert ei prosjektgruppe som har satt seg et konkret og ambisiøst mål: Helårsferge på Andfjorden.

Bak initiativet står Andøy kommune og Senja kommune. Men de står ikke alene. Både Hålogalandsrådet, Lofotrådet og Vesterålen Regionråd har gitt tung støtte til prosjektet, og det veier tungt. Samlet representerer rådene 117.000 innbyggere.

I første omgang er målet en utvidet sesong i år. Det pågår nå dialog om dette, og forhåpentligvis finner man ei løsning før første avgang i mai.

Litt lengre fram i tid er det helt klart viktig å få på plass et helårig tilbud. Ei slik investering i infrastruktur og samferdsel vil gagne både reiseliv og øvrig næringsliv i nord, i tillegg til innbyggerne på tvers av regioner og fylkesgrenser.

Kommunene og regionrådene som jobber sammen for dette er klare på at behovet er der. På at helårsferge vil kunne gi et stort løft, ikke minst hva angår turisme, i ei tid der stadig flere får øynene opp for den nordnorske vinteren. Og vi trenger ikke se lengre enn til Tromsø, for å få et innblikk i hva en god plan og gjennomføringsevne kan gi av resultater.

Ifølge Nordlys har det vært rekordmange turister i Tromsø i vinter. Det er ikke tilfeldig. Kommunen har målbevisst, gjennom flere år, satset tungt på nordlysturisme. Et av resultatene er ifølge NHO Reiseliv at reiselivsnæringen i Tromsø i løpet av en tiårsperiode mer enn doblet seg. Veksten var så eksplosiv i perioden fra 2008 til 2018 at antall utenlandske vinterturister økte med mer enn 1.000 prosent i denne perioden. Noe som igjen gjør at Tromsø har en jevnere fordeling av omsetning fra tilreisende gjennom hele sesongen enn andre byer og destinasjoner i nord.

I Lofoten og Vesterålen er situasjonen en helt annen. Tall fra NHO Reiseliv viser at at sommerturister sto for hele 75 prosent av gjestedøgnene her for bare få år siden. Framtida kan imidlertid komme til å by på helt andre tall, hvis man tar de riktige grepene.

Potensialet på vinterstid er nemlig stort også i Lofoten og Vesterålen. Og på Senja, i Sør-Troms, i Ofoten, og også lengre sør i Nordland, mot Bodø. Også her er det magisk nordlys – i tillegg til alt fra kvalshow til spektakulært vintervær. Satellittbasen på Andøya kan også bli en publikumsmagnet. Men skal man lykkes må det planlegges, tilrettelegges og satses. Også knyttet til samferdsel.

Initiativet til helårsferge på Andfjorden er godt og viktig – og må tas på alvor. Det er en altfor viktig sak for Nord-Norge til at den skal bli møtt med ei kald skulder.