Skreifestivalen har rukket å bli noen år, og har år for år blitt bygd ut med nye innslag, samtidig som man har holdt på det som var utgangspunktet.

Det er fortsatt en festival for ungene, med flere arrangement for de minste. Ikke minst VM i torsketungeskjæring, som lar ungene få vise hva de kan, samtidig som man feirer og gjør klart for alle hvilken rolle tungeskjærerne – ungene – har spilt på fiskebrukene i alle tider.

Vinterfisket har i århundrer spilt en avgjørende rolle for bosetninga langs kysten. Fisket har sørget for arbeid og virksomhet, og en erkjennelse fra de store byene lenger sør i landet at samfunnene på kysten var verdt å hegne om.

Som journalist og forfatter Frank A. Jenssen slo fast i si bok Torsk - fisken som skapte Norge, ble blant annet Nidarosdomen finansiert gjennom inntekter fra eksport av tørrfisk.

I nyere tid ble de fire første nybygde hurtigruteskipene etter krigen omtalt som klippfiskbåtene, fordi deler av kjøpesummen ble betalt med klippfisk.

Derfor er det helt på sin plass at Vesterålen Skreifestival også setter av tid i programmet til både Skreikonferanse og fagdag. For skreien og dens vandring til områdene utenfor her for å gyte er ikke nødvendigvis et gode som varer evig.

Da ungdommens fylkesting hadde sitt innlegg under Skreikonferansen, var det nok mange som kjente det strammet seg i magen. Med bilder av fiskebruk fra hele landsdelen delvis under vann, og med tekster som «Myre Fiskemottak år 2100», ga ungdommene tydelig beskjed om at klimautfordringa er reell, og at det er vårt og deres ansvar å ta ned klimagassutslippene.

Derfor er det viktig at skreifestivalen også setter søkelyset på utfordringene, for det mangler ikke på slike. Fornyelse av fiskeflåten, klimagassutslipp, transportårer, kvotemeldinger og stadig mer utfordrende vær er bare noen av de mørke skyene på skreihimmelen.

Skreifestivalen har gjennom flere år klart å balansere mellom å feire skreien for den enorme verdien den er for kystsamfunnene, samtidig som det ikke har vært underslått at fiskeriene har sine utfordringer. Det har de klart i år også.