– Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 er svakt økende. Det var en nedgang i antall dødsfall i uke 45 sammenlignet med den forutgående uken, men det har samlet sett vært en økning i antall dødsfall de siste par ukene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport.

Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær, understreker FHI.

– Belastningen på sykehusene kan bli stor. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær, heter det.

Samfunnet for øvrig kan fortsette med en normal hverdag uten smitteverntiltak.

Influensaforekomsten øker også fra uke til uke, men er ennå på et lavt nivå.

– Enkeltutbrudd er allerede varslet FHI, framgår det.

Andel påvisninger og innleggelser av RS-virus er svakt økende, spesielt hos barn under fem år.

– Dette kan tyde på at vi ser starten av vinterens utbrudd med RS-virus blant barn, skriver FHI.