Klokken 11.43 torsdag kom det melding om at et kjøretøy hadde stanset på E10 Kåringen, i Lødingen kommune. Per klokken 12.45 skal det fortsatt være problemer på veien, ifølge Kristin Storrø i Vegtrafikksentralen nord.

– Meldingen handlet om et stort kjøretøy som hadde fått trøbbel opp bakkene. Ett felt ble stengt, og en entreprenør dro mot stedet for å se på situasjonen – vi har ikke hørt fra dem ennå, sier Storrø på det tidspunktet.

– Melding fra sjåføren av kjøretøyet var at han legger på kjetting. Hvis alt går som det skal, kommer han seg etter hvert videre for egen maskin, forteller Storrø.

Per klokken 13.50 var ikke varselet på stedet lenger. Dermed skal veien være åpen igjen.