– Tirsdag 30. mai startet Vesterålskraft Produksjon utbygging av nytt vannkraftverk i Tverrelva. Byggeprosessen er planlagt å pågå ut neste år, og kraftverket vil etter planen være tilkoblet nett innen utgangen av 2024, skriver Vesterålskraft i en pressemelding.

Kraftverket vil ligge ved Langvatnet, i nærheten av fylkesvei 85 – sørøst for Sigerfjordtunnelen.

– Dette er et stort og spennende prosjekt. Vi har fire entreprenører med oss på dette prosjektet, hvor Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er hovedentreprenør i prosjektet. De har ansvaret for anleggsarbeidet, både adkomstvei, stasjonsbygg, rørgate og riggplass for fjellboring samt dam og inntak på fjellet, sier daglig leder Karl Albrektsen.

– I tillegg har Bulldozerlaget med seg Kai og Anlegg AS som underentreprenør. De skal bygge selve stasjonen og lukkehuset inkludert dam på fjellet.

Bortech AS skal stå for fullprofilboring i fjell opp til inntaket i Tverrelvvannet, og Energiteknikk AS leverer og installerer elektromekanisk utstyr som turbin og generator med kontrollanlegg til den nye kraftstasjonen, står det i meldingen.

– Når vi er ferdig blir dette en flott og moderne kraftstasjon som også gir minimalt med inngrep i naturen. Med unntak av selve stasjonen, et inntak og en terskeldam oppe på selve vannet vil veldig lite vises, sier Albrektsen.

Som tidligere skrevet, skal det nye kraftverket ha en effekt på 3,2 MW og utnytte et fall på omtrent 305 høydemeter mellom Tverrelvvannet og Langvannet.

– Tverrelva vannkraftverk vil ha en produksjon på 8,9 GWh, og vil være det femte kraftverket til Vesterålskraft siden Vangpollen ble satt i drift i 1941. Når vannkraftverket er satt i drift vil Vesterålskraft Produksjon kunne levere inntil 60 GWh, noe som tilsvarer normalforbruket til nærmere 3.000 husstander.