Svakere kronekurs gjør utenlandsferien dyrere for nordmenn. Likevel har valuta-endringene sine fordeler også.

De siste årene har svekkelsen av den norske krona styrket konkurransekraften til norsk sjømatindustri, ifølge en ny rapport fra matforskningsinstituttet Nofima. Forskerne har vist hvordan svingende valutakurs har påvirket konkurransevilkårene til industrien, forteller en artikkel hos Nofima.

Forskerne har studert hvordan lønnsomheten i fiskeindustrien har utviklet seg fra 1993 og fram til i dag. De slår fast at både i årene med verst og best resultat, har uro på valutamarkedet vært en gjenganger.

Bildeserie

Sprell levende!

Av de fem mest og de fem minst lønnsomme årene for norsk hvitfiskindustri de siste tjue årene sammenfalt resultatet i syv av årene med store valutaendringer, der enten en svekkelse av kronen sammenfalt med positivt resultat, eller en styrking av kronen sammenfalt med et negativt resultat, ifølge Nofima.

Mer enn halvparten av økningen på 22,4 milliarder kroner i eksportverdien for norsk sjømat fra 2012 til 2015, kan knyttes til effekten av svakere norsk krone. Totalt gjelder det 14,1 milliarder.

Eksportverdien av kvitfisk fra Norge økte med 2,8 milliarder kroner i denne perioden, og valutaendringene betydde et positivt bidrag på 2,9 milliarder. Altså var effekten av valutaendringene større enn den totale økningen.

I pelagisk sektor med blant annet sild og makrell, utgjorde valutaendringene et positivt bidrag på 2,3 milliarder kroner. Men her var negative virkninger av lavere volum og dårligere pris så sterke at eksportverdien likevel falt med 1,1 milliard kroner.

I oppdrettsnæringa var det en tredje variant. Her var den totale verdiveksten nesten tre ganger så stor som den positive valutaeffekten på 7,5 milliarder kroner i perioden 2012 til 2015. Både volumet og prisene steg kraftig i perioden, slik at den samlede eksportverdien steg med 18,1 milliarder.