Lofotposten: – Overgrep skjer i det skjulte. Vi skal gjøre det vi kan for å forebygge, avdekke og etterforske slik at de ansvarlige får mindre handlingsrom og straffes for det de har gjort, opplyser politidistriktet på sosiale medier.

– Du kan hjelpe oss. Tips oss dersom du ser at noen har overgrepsmateriale på mobiler eller hører om noen som har vært utsatt for overgrep på nett, oppfordrer etaten.

På politiets egen nettside utdypes det:

– Eksempler kan være barn som blir utsatt for seksuell utpressing eller blir lokket til uønskede seksuelle handlinger (child grooming). Overgrep som blir direkte overført, og krenkende eller uanstendig seksuell oppførsel på internett er også viktig informasjon for politiet. I tillegg tar politiet imot tips om nettsteder med overgrepsmateriale, skrives det.

– For å gjøre internett tryggere trenger politiet at du melder fra. Gi oss informasjon om identiteter, kallenavn og hendelser hvor barn og unge er usikre på hvem de snakker med, og intensjonene vedkommende har. Med slike opplysninger kan vi danne oss et bilde av personene som er en trussel mot barn, og sette i verk tiltak både på og utenfor internett.

Politiet understreker at de vurderer hvert enkelt tips og at det ikke er opp til tipser å fastslå om noen har brutt loven.