Ruth Maria Brinchmann har fått mange tilbakemeldinger etter at hun sto fram med sin overgrepshistorie i Bladet Vesterålen 19. november. Nå er hun også blitt nominert som én av kandidatene til Årets navn i Vesterålen for 2022.

Det kom noe overraskende på henne.

– Ja, det var jo ikke verst. Det er koselig at folk tenkte på meg i den forbindelse, sier hun.

For det meste positivt

Da hun endelig fortalte offentligheten om overgrepene hun ble utsatt for i oppveksten, hadde hun gått rundt og tenkt på det ei lang stund i forveien. Hun var litt redd for reaksjonene som kunne komme. Men for det meste har tilbakemeldingene vært positive, forteller hun. Hun har mottatt mye støtte og fått mange gode råd.

– Folk hadde nok ikke trodd, ikke engang de som kjenner meg, at det var så galt med meg. I etterkant fikk jeg flere oppfordringer om å starte en Spleis for å samle inn penger, noe jeg til slutt gjorde. Det er mange som støtter meg der, som synes synd på meg. Jeg har ikke råd til å, for eksempel, kjøpe meg nye briller, forteller Ruth Maria.

Dårlig økonomi har vært en konsekvens av overgrepene, sammen med seinskader og 20 ulike sykdomsdiagnoser. Hun ble tilkjent 150.000 kroner i erstatning etter rettssaken mot en av overgriperne. Alle senere søknader om ytterligere voldsoffererstatning er blitt avvist.

– Etter at jeg sto fram i avisa, er jeg blitt gjort oppmerksom på at jeg kan søke om rettferdsvederlag fra Staten, der maksbeløpet er 250.000 kroner. Det kommer jeg også til å forsøke, forteller hun.

– Hull på en stor byll

– Den siste tida har jeg også hatt mer kontakt med Vårin Sørmeland. Hun har lyst til at vi skal ha foredrag i lag og fortelle om det vi har opplevd.

En annen positiv endring er at hun har fått en ny lege som har tatt tak i utfordringene hennes, forteller hun.

– Nå ligger det an til at jeg kan få gjennomført flere av de behandlingene som jeg har ventet så lenge på. Det vil gi meg en bedre hverdag. Jeg føler selv at det nå har gått hull på en stor byll.

– Det var godt å få fortalt historien min, selv om det også er tøft å stå i det. Jeg er veldig takknemlig for all hjelp og støtte jeg har fått i etterkant, sier Ruth Maria.

I oppveksten i Lofoten opplevde hun også mye mobbing. Hun gruet seg hver morgen til å gå på skolen.

– To av de jeg gikk i klasse med på barneskolen har tatt kontakt med meg etter å ha lest saken i Bladet Vesterålen. De har skrevet til meg at de ikke var klar over hvor ille jeg hadde det.

Mye av motivasjonen for å stå fram med overgrepshistorien, har vært tanken på at det kanskje kan være til hjelp for andre som opplever eller har opplevd overgrep.

– Det er flere som nå har tatt kontakt med meg og fortalt om både overgrep og mobbing som de har vært utsatt for. Det er godt å vite at man ikke er alene om sånt.

Støtte fra samboeren

Hun er glad for å ha hatt samboer Rune Sparby ved sin side gjennom det hele. Ruth Maria er takknemlig for all støtten han har gitt henne.

– Det er på grunn av ham at jeg har klart å være sterk og stå i dette, sier hun.

– Det er veldig trist det hun har gått igjennom, sier Rune.

– Men det er bra at hun har fått det fram i lyset, gjennom å fortelle sin historie, legger samboeren til.

I saken om Ruth Maria viste vi til en undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, som viste at flere enn én av fem norske kvinner og én av ti norske menn rapporterte å ha blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep før fylte 18 år.

Nå kan Ruth Marias åpenhet og oppmerksomhet rundt et alvorlig problem altså gi henne tittelen Årets Navn:

– Jeg, ble helt paff over det. Jeg er ikke akkurat vant til sånt, smiler hun.

Ruth Marias kamp