Veksten er særlig sterk blant førsteårssøkere, i denne gruppen er det hele 400 flere søkere enn fjoråret. Det er betydelig nedgang på vg2 og vg3 slik at den kraftige veksten på vg1 blir noe dempet, skriver Nordland fylkeskommune i ei pressemelding.

– Veksten i antallet søkere skyldes i stor grad angrepskrigen i Ukraina, flere hundre flyktninger derfra har søkt videregående skole i år. Vi skal ta imot alle unge voksne som flykter fra krig på en god måte. Fylkesrådet har allerede bevilget to millioner kroner for å få flyktninger raskt inn i norskopplæring. Det er en prioritert oppgave å få unge som er offer for krig inn i en trygg og god skolehverdag, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Fredric Persson.

Søkertallene

Søkertallene omfatter både de som søker seg inn på førsteåret på videregående, og de som søker plass til 2. og 3. året på utdanningsløpet.

Andøy videregående skole:

Dronefag: 9

Elektro og datateknologi: 20

Romteknologi,LAL: 2

Helse- og oppvekstfag: 9

Studiespesialisering: 22

Totalt: 86

Hadsel videregående skole:

Bygg- og anleggsteknikk: 20

Elektro og datateknologi: 29

Helse- og oppvekstfag: 28

IT og medieproduksjon: 35

Restaurant- og matfag: 10

Studiespesialisering: 38

Teknologi- og industrifag: 42

Totalt: 381

Sortland videregående skole:

Innføringsår med grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige: 10

Idrettsfag: 45

Musikk, dans og drama: 19

Studiespesialisering: 39

Salg, service og reiseliv: 6

Naturbruk: 66

Landbruk og gartnernæring (vg2): 10

Akvakultur (vg2): 27

Landbruk (vg3): 5

Totalt Sortland og Kleiva: 425

Avdeling Øksnes:

Helse- og oppvekstfag: 11

Fiske og fangst (vg2): 24

Studiespesialisering: 12

I Vesterålen er det naturbruk ved Sortland vgs. avd. Kleiva som er den soleklare vinneren, med 66 søkere til førsteåret. Når man har gjennomført førsteåret på naturbruk kan man søke seg videre til landbruk, fiske- og fangst og akvakultur.

Ellers er det gode søkertall til studiespesialisering ved både Andøy (22), Sortland (39) og Hadsel (38). I Sortland er det også 45 som har søkt på idrettsfag.

I Hadsel er det teknikk- og industrifag (42) og IT og medieproduksjon (35) som har flest søkere.

For hele Nordland fylke er det restaurant og matfag som er årets vinner, med en vekst i søkertallene på 22,7 prosent. Som søkertallene i Vesterålen også viser, har også IT og medieproduksjon med ei økning på 22,5 prosent og naturbruk med 19,7 prosent populært.