Fartsgrensa er 60 kilometer i timen der mannens fart ble målt, på E10 Hårvika i Tjeldsund.

Mannen tilsto i retten, og dommeren så mildt på ham. Fartsovertredelsen hadde nemlig skjedd i forbindelse med det som ble beskrevet som en «ellers aktsom forbikjøring». Retten fant heller ingen andre skjerpende momenter:

– Hastigheten var ikke vesentlig høyere enn det som var påkrevet for å foreta en aktsom forbikjøring, og de biler som ble forbikjørt holdt heller ikke høyere hastighet enn tillatt. Kjøringen skjedde på tørr veibane i dagslys, på rett veistrekning uten kryss eller fotgjengerfelt, står det i dommen.

Om dommen blir stående, må mannen også klare seg uten førerkort i to måneder. Da dommen falt 23. august gjensto bare én måned av den straffen – siden førerkortet ble beslaglagt etter kjøreturen 24. juli.