Gården de driver er en av to leverandører av Vesterålsegg, som er å finne i de fleste butikker over hele Vesterålen.

Bakgrunnen for innlegget er at en leveranse med eggekartong har steget fra 172.000 kroner i 2019, til 454.000 kroner i dag, og på toppen av det hele er ei ny prisøkning varslet. Dette kommer i tillegg til prisøkningene som hele landbruksnæringa har gått gjennom siste året. Flere viktige innsatsfaktorer for de fleste norske gårdsbruk har steget i pris, samtidig som prisen på varene som gårdene selger ikke har steget nevneverdig.

Nå må Elise og Daniel punge ut tre ganger så mye for å selge den lokale merkevaren

Samtidig opplever de unge bøndene at salget av Vesterålsegg går ned. De taper rett og slett i konkurransen mot egg fra de store leverandørene, blant andre Nortura.

Til Bladet Vesterålen sier Daniel Olsen at de ikke kan kjøre kampanjer på sine produkter slik de store leverandørene kan. Resultatet kan i verste fall bli at Vesterålseggene som merkevare forsvinner fra butikkene.

Økte priser på mat, økte renter, økt strømpris og mye annet fører til at forbrukerne ikke har den samme kjøpekraften som tidligere. Da ser mange etter billigere alternativ til varene de vanligvis kjøper.

At forbrukerne ser etter muligheter for å spare inn på utgiftene er helt naturlig, og at kjedene og de store leverandørene ser muligheter for å øke salget gjennom kampanjer på varer er også helt naturlig. Det lar seg neppe gjøre å endre disse vanene.

Men forbrukerne i Vesterålen bør merke seg at lokale varer som Vesterålsegg er avhengige av at kundene støtter opp. Produsentene har ikke samme rom for store endringer i salget som de store leverandørene.

Dersom salget svikter samtidig som utgiftene for å tilby lokale egg i butikkene øker, kan vesterålingene risikere at tilbudet forsvinner. Vesterålsegg som merkevare kom til ved en ren tilfeldighet under en streik for noen år siden. Det er ikke sikkert det blir like enkelt å stable et slikt tilbud på plass neste gang.