I forslaget til statsbudsjett brøt Støre-regjeringa løftet om oppstart av havneutbygginga på Andenes.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) hadde lovet startbevilgning i statsbudsjettet for 2023, men dette ble ikke prioritert da Ap og Sp sydde sammen sitt første budsjett.

Nå har Andøy Havn KF – sammen med ordfører Knut Nordmo (Sp) – kommet med en uttalelse.

– Nok en gang svikter staten sitt ansvar som tilrettelegger for å nå målene i den nasjonale sjømatstrategien, heter det innledningsvis.

– Havbruksstrategien «Et hav av muligheter» sier noe om mulighetene. Da er det viktig for oss å peke på hva som må på plass for at mulighetene og potensialet kan tas ut, i form av bærekraftig fangst og økt aktivitet gjennom økt foredling og dermed skape fremtidige økte eksport verdier/inntekter til Norge. Herunder nødvendig infrastruktur som havner, spesielt der det er nærhet til de store fiskefeltene, heter det i uttalelsen.

– Kystverket startet arbeidet med å planlegge utviklingen av Andenes havn til en sikker og trygg havn å anløpe og ligge i for fiskeflåten allerede for nesten en generasjon siden, ut fra et behov man så allerede da. Utviklingen med tanke på størrelse og dybde på fiskeriflåten og fraktbåtflåten langs kysten har ikke akkurat stått stille siden Kystverket så behovet i starten for over 20 år siden, opp til dagens situasjon, heter det videre.

Det understrekes at forholdene er gått fra å være helt nødvendige, til helt prekære å få gjort noe med «i et av Norges største og viktigste fiskevær, som ligger desidert nærmest noen av Norges og verdens største fiskefelt».

– Fiskeflåten og industrien har trodd på signalene om at Andenes havn ville bli finansiert og igangsatt i 2023, det er bakgrunnen for at det allerede er gjort millioninvesteringer av aktørene i havna, heter det i uttalelsen.

– Andøy kommune og Andøy Havn KF er klare til å gjøre nødvendig tilrettelegging og investeringer sammen med aktørene, når Kystverkets del av havneprosjektet er ferdig. Dette for å realisere mulighetene og potensialet for verdiskaping og fremtidige eksportinntekter for Norge. Vi forventer derfor at det kommer en startbevilgning for igangsettelse i statsbudsjettet for 2023, framgår det.

Les også

Løftene som blåste bort