Senterparti-gruppa i Nordland fylkesting fremmet saka, og et stort flertall av partiene har stilt seg bak et forslag som gir en klinkende klar beskjed: Fylket vil ha 40-sone på veien som de sjøl eier.

Forslaget er signert av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Høyre, Venstre, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har ikke signert, men har muligheten til å stemme for når saka kommer opp i torsdagens møte i fylkestinget.

Roser politikere

Willy Vestå roser lokalpolitikere av alle avskygninger i Sortland, og ikke minst fylkespolitikere fra Vesterålen som har stått på i denne saka.

– Odd Arne Andreassen (Sp) fra Andøy er en av dem, og det var han som kom opp med formuleringa som vant fram.

– En demokratisk seier. Det nytter å gå sammen om viktige lokalpolitiske saker, uttaler Grete Ellingsen (H), som deltok i det lokale initiativet overfor fylkestinget.

– Jeg tror at dette er starten på en løsning på en mangeårig verkebyll i Sortland og Vesterålen. Et eksempel på at det sunne folkevettet og fornuften vinner fram, til syvende og sist, sier Ellingsen.

Uttalelsen

Slik er uttalelsen som etter alle solemerker blir vedtatt på fylkestinget torsdag:

«Vesterålsgata nedsatt fartsgrense

Sortland kommune har i sin trafikksikkerhetsplan gjort vedtak om 40 km/t fartsgrense i Vesterålsgata.

I en uttalelse til trafikksikkerhetsplanens forslag om 40-sone i Vesterålsgata anbefaler Nordland politidistrikt permanent nedsatt fartsgrense til 40 km/t. Politiet mener dette spesielt vil bedre trafikksikkerheten for de myke trafikantene som krysser veien, og totalt sett ha lite å si tidsmessig for bilistene. Politiet konstaterer også at det er mange som krysser veien utenfor fotgjengerfeltene.

En nedsatt fartsgrense vil ha positiv innvirkning på trafikksikkerhet for de myke trafikantene på Sortland og miljø på Sortland samtidig som nedsatt fart vil gi mindre støy og forurensing.

Nordland fylkesting ber Statens vegvesen om å vedta fartsgrense 40 km/t for FV 82 Vesterålsgata gjennom Sortland sentrum.

Underskrevet av Karl-Hans Rønning (Sp), Arne Ivar Mikalsen (V), Aase Refsnes (SV), Beate Bø Nilsen (H), Thomas Johansen (MDG), Per-Gunnar Skotåm (Rødt) og Dagfinn Arntsen (KrF).»