Torsdag ettermiddag er det sendt ut en advarsel til alle foresatte med barn på 5. til 10. trinn i Sortland-skolene. Meldinga er skrevet under av kommunalsjef for oppvekst, Erik Strand.

– Sortland kommune er gjort kjent med at et betydelig antall flasker som inneholder drivgassen butan og propan er stjålet i butikk på Sortland. Aktuell butikk har iverksatt tiltak, opplyser oppvekstsjefen i meldinga.

– Vi har grunn til å tro at disse flaskene benyttes av ungdom for å oppnå rus gjennom inhalasjon.

– Det arbeides på flere områder for å forebygge potensielt skadeomfang. Vi ber dere foreldre om å være oppmerksom på dette. Ulike tjenester i Sortland kommune og lokalt politi jobber med oppfølging av innsikt og oversikt over dette problemet, står det i meldinga.