Og derfor blander jeg meg stadig inn i planlegginga av nytt gjerde rundt Sortlands viktigste drikkevannskilde, Storvatnet.

Det 3,2 km lange gjerdet rundt Storvatnet er i dårlig forfatning flere steder, og årets utskifting er lenge etterlengtet.

Sjøl har jeg ikke satt opp så mange meter gjerde i mi tid. Men jeg treffer stadig personer som har uendelig mye bedre peiling enn meg, og jeg er oppfordret til å formidle deres råd. Så her følger de to viktigste rådene, fritt og franko:

1. Ta hensyn til at store deler av traséen går over myr. En vanlig metode for å sikre seg mot at stolpene siger ned i myra er å skru fast et impregnertbord langs jordbandet, slik at stolpene holder seg oppe.

2. Bruk et spesialgjerde ment for sau/lam, med mindre masker ned mot jordbandet. Denne nettingen er også høy nok til at det holder for storfe.

I et svar til undertegnede i kommunestyret høsten 2021 lovet ordføreren at de ovenfor nevnte rådene skulle tas med i videre planlegging. Derfor er det all grunn til optimisme foran sommerens gjerdetiltak!