Daniel Riibe, som er advokat hos advokatfirmaet Wold på Sortland, forteller at Utlendingsdirektoratet ga familien et forhåndsvarsel i vår om at man vurderte å inndra oppholdstillatelsen deres. Bakgrunnen er tvil om identitet og hvor i Somalia de kommer fra.

– Mitt inntrykk er at UDI har brukt lang tid også før det og nærmest drevet ei etterforskning, sier han til Bladet Vesterålen.

– Vage opplysninger

– De har gått dypt inn i Facebook, blant annet vennene de har, og også sett på pengeoverføringer. Det framstår litt som ei heksejakt på familien. Det UDI har, er vagt, og bygger i hovedsak på Facebook-aktivitet, mener Riibe.

Han har på vegne av familien forsøkt å imøtegå det UDI har kommet med inntil vedtaket som kom nå nylig.

De er ikke blitt kjent med hva som fikk UDI til å starte sine undersøkelser.

– Vi har ikke fått vite hva som er den utløsende årsaken, opplyser Daniel Riibe.

Bevisbyrden

– Hvordan er rettssikkerheten deres ivaretatt?

– På papiret er den ivaretatt. De har fått oppnevnt advokat og er informert om klagerett. Men måten UDI legger opp løpet på og ser ut til å ha bestemt seg på forhånd, er noe annet, mener Daniel Riibe.

– Når de har fått utlendingsmyndighetene mot seg, ligger bevisbyrden på dem. Da starter de i en bratt motbakke, mener advokaten, som også mener det er spørsmål om hvilke ressurser familien har til å motbevise stadige og nye påstander fra UDI, sammenlignet med UDIs egen tilgang på ressurser.

Nettverk

– Det er også spørsmål om hva familien sendes tilbake til. De har et nettverk her, men ikke der, tilføyer han.

– Men de har overført penger til noen der?

– Det er riktig at de har sendt penger til ikke særlig nære familieforbindelser, sier advokaten.

Hensynet til barna

Han betegner det som håpløst å skulle sende ut barna som er født i Norge. Han framholder at hensynet til barnas beste skal være grunnleggende når det skal fattes en avgjørelse.

– Familien mener at deres opplysninger stemmer, men også om det skulle være gitt uriktige opplysninger, må hensynet til barna veie tyngre enn UDIs behov for å sende akkurat denne familien ut av Norge, legger Riibe til.

Ikke stolt

– I tilfeller som dette er man ikke stolt over å være norsk. De voksne snakker norsk, arbeider og betaler skatt, og bidrar i samfunnet. Og det er ikke sikkert at de har sagt noe feil, understreker han.

– Det de har fått nå, er ikke endelig. Vi skal gå gjennom begrunnelsen. Det er flere opplysninger i vedtaket som familien ikke har fått mulighet til å forklare seg om, understreker advokat Daniel Riibe.