Når Nordlandssykehuset har behandlet en pasient ferdig, melder man fra til heimkommunen hvis pasienten trenger omsorgstilbud. Dersom kommunen ikke har kapasitet til å ta imot pasienten for eksempel til en sykeheimsplass, krever sykehuset drøye 4.500 kroner fra kommunen for hvert døgn pasienten blir liggende ekstra.

Rundt en halv million

Økonomisjef i Hadsel kommune, Tommy Løveng Hansen, forteller at kommunen har bokført utgifter på 490.219 kroner til Nordlandssykehuset for ferdigbehandlede pasienter i 2016. Noen av dem vil kommunen til syvende og sist slippe å betale for, fordi sykehuset selv har ansvaret for at pasienten ble liggende lenger, for eksempel fordi det ikke klarte å skaffe transport heim. Den reelle kostnaden i fjor passerte ifølge økonomisjefen 459.000 kroner, basert på 102 døgn, med en pris på 4.505 kroner.

Andre tall

Nordlandssykehuset opererer med 127 overliggerdøgn for Hadsel. Ni av dem har sykehuset ikke fakturert, fordi sykehuset manglet transport til å få dem heim. Men disse tallene vil bety at kommunen må ut med drøye 530.000 kroner for kommunen.

– Vi kontrollerer stadig tallene for 2016 med kommunene og tar forbehold om mindre justeringer, sier avdelingsleder for samhandling i Nordlandssykehuset, Steinar Pleym Pedersen, til Bladet Vesterålen.

Voldsom økning

I september, oktober og november var det få pasienter fra Hadsel som ble liggende lenger enn nødvendig på sykehuset.

Uansett hva slags tall sykehuset og kommunen til slutt blir enige om, er økningen dramatisk på årsbasis. Året før hadde Hadsel kommune bare 17 overliggerdøgn, og var blant de beste i regionen til å ta imot fra sykehuset.

Færre plasser og sinte bakterier

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius, legger ikke skjul på at økningen er stor.

– Men så lå vi veldig lavt i 2015. Vi må jo se økningen i forhold til det også, mener hun.

Celius viser til at kommunen har fått færre sykehjemsplasser, og dessuten til utbruddet av multiresistente ESBL-bakterierer på et sykehjem i fjor, som førte til at man måtte stenge ned plasser en periode av smittevernhensyn.

– Sykehuset flytter grenser

Men først og fremst mener hun årsaken er at sykehuset flytter grenser for hva slags pasienter de vil sende heim.

– Det er den største årsaken. Sykehuset har en mer aggressiv utskrivingspolitikk. Da mener vi at det noen ganger er rett å gi pasienten ekstra liggedøgn i sykehuset, for at pasienten skal ha kommet lenger i sitt forløp. Vi skal ta imot på en forsvarlig måte. Det er flere kommuner som vurderer å sette foten ned, understreker hun.

Flere forhold

– Men ikke alle kommuner har like stor økning, selv om sykehuset behandler pasienter fra alle kommuner likt?

– Nei, noen kommuner har klart å ta mer unna. Men det spiller andre forhold inn også, som nevnt. Vi har dessuten sprengt kapasiteten på tjenestekontoret, som kartlegger pasientenes behov. Det har betydning for hvor raskt de klarer å ta unna. Vi har bedt i flere år om å få øke med en stilling der.

– Så reduksjonen i sykehjemsplasser er ikke den viktigste årsaken?

– Det betyr jo noe, men får vi dynamikken med korttidsavdelinger på sykehjemmene til å fungere, vil det være viktig. Og hovedårsaken er at sykehuset flytter grensene for hva slags pasienter kommunene må ta imot.

– Alternativet er overkapasitet

– Kunne den nesten halve millionen som går til sykehuset vært brukt bedre på en annen måte?

– Pengene kunne i prinsippet vært brukt til en ekstra stilling, både ute i tjenestene eller på tjenestekontoret. Men alternativet hvis vi ikke skulle ha hatt overliggerdøgn, ville ha vært en løpende overkapasitet på sykehjemmene, både med rom og tilhørende bemanning. Det aktuelle beløpet finansierer bare en halv slik plass, langt under behovet som rent faktisk viser seg gjennom året, svarer hun.

– Hadsel kommune planlegger ikke med bruk av sykehuset som en backup-løsning. Dette er et resultat av topper og noen ganger kompleksiteten i tilstanden til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Hvis vi skulle hatt en stående reservekapasitet som fullt ut dekker disse toppene, vil behovet kunne anslås til mellom fem og åtte sykehjemsplasser. Det ville koste mellom 4,5 og 7 millioner kroner. Og det har vi verken økonomiske eller faglige ressurser til, tilføyer helse- og omsorgssjefen.

Les også hva Nordlandssykehuset sier til anklager om mer aggressiv utskrivingspolitikk