– Et landemerke og et ikon, sier Link Arkitektur om den nytegnede skissen, som ble lagt fram for Hadsel formannskap torsdag.

Uttrykke fart

– Som viktige designelementer for å uttrykke fart fremover er det flere elementer på båten som heller fremover mot baugen. Det viktigste elementer her er åpningen i skutesiden, understreker Gunnar Næss hos Link Arkitektur.

Heller framover

– MS «Finnmarken» var det første hurtigruteskipet der det ble innført at både bakre og frem del av åpningene i skutesiden helte fremover. Vi har latt oss inspirere av dette designgrepet i utformingen av bygget og har valgt et konsept som underbygger dette både i volum og i plan, sier Næss.

Kvit ramme

Bygget er formet med en omsluttende tett kvit ramme som er åpen mot øst og vest. Den kvite rammen utføres med båndtekking av metall. Mot øst gir dette en stor åpen glassvegg som eksponerer skipet maksimalt.

Åpent mot sjøen

– For å utnytte skipets plassering i bybildet og kulturlandskapet, ikke minst i markedsføringen og interesse for tiltaket, ønskes et mest mulig åpent bygg mot sjøen. Den visuelle styrken i fotografier tatt av et vakkert opplyst skip, under skiftende årstider, i dramatisk vær og vind, kan knapt nok overvurderes, heter det i Masterplanen for Nytt Hurtigrutemuseum Museum Nord og Sixsides, som ble lagt fram i fjor.

Spennende å fange historien

– Dette er et svært viktig prosjekt. Vi så alle den store betydningen hurtigruteskipstrafikken har og hvor mange som har et forhold til den gjennom sendingen Hurtigruta minutt for minutt. Det blir spennende å fange denne felles historien i et bygningskompleks, sier Gunnar Næss som ledet konkurransearbeidet i prosjektgruppa.

Lars Tomas Nordkil, oppdragsansvarlig hos Multiconsult, viser til både spennende og krevende løsninger for bærekonstruksjoner, klimateknikk, akustikk og brannteknikk.

Forprosjektet skal være ferdig medio april.

Skipene som bar navnet «Finnmarken» tilhørte Vesterålens Dampskipsselskap, der grunnlegger Richard With var en av pådriverne for å få etablert en hurtigrute langs Norskekysten. Hurtigruten ble startet opp i 1893.

Vi skylder å gjøre oppmerksom på at journalisten er styremedlem i Hurtigrutemuseets venneforening. Foreningen er uavhengig av Hurtigrutemuseets drift og eierskap.