Ikke mer rype i år heller

Rype.

Rype. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

– Mange blir nok skuffet over at rypetettheten er som i fjor, sier Hadsel Jeger- og Fiskerforening etter rypetaksering over fire mil på Langøya og Hadseløya.

DEL

Småviltjakta nærmer seg, og jegere i hele distriktet venter spent på jaktstart. Men tonene fra Hadsel er ikke spesielt optimistiske.

– Resultatene fra høstens rypetaksering tyder på at rypetettheten er som i fjor, oppsummerer Steinar Pettersen i foreningen.

13 per kvadratkilometer

Beregningene etter turene i terrenget viser 13 ryper og orrfugl per kvadratkilometer i områdene som ble taksert. I fjor var tettheten fra 9 til 14.

I år gikk takseringskorpset 42,2 kilometer fordelt på 19 linjer. Det var rundt ei mil kortere enn i fjor og to linjer færre.

Likevel gjorde takseringsteamet like mange observasjoner av ryper og orrfugl som i fjor. Men de fant færre individer per observasjon i år.

– Skuffende

Med mindre enn 10 ryper pr kvadratkilometer, kan man trygt si at det er lite fugl i terrenget, mens 30 eller flere er svært bra.

– Vi kan derfor slå fast at på bakgrunn av rypetakseringen er det ikke mye ryper i marka i år. Dette er nok skuffende for mange lokale jegere og andre som er opptatt av den lokale rypebestanden.

– Fjorårets jaktturer ga mange inntrykk av at det var mer rype i marka enn de foregående årene. Også vårens rypespill varslet at antall stamfugl var i økning flere steder, forteller Pettersen.

Større kull igjen

I fjor var kullene betydelig mindre enn de to foregående årene, da det hadde vært få, men store kull.

Men antall kyllinger per høne har klar økning i år, fra om lag fire til nesten seks.

Varierer sterkt

Takseringene viste ifølge Pettersen at kullstørrelsen varierte mye, fra én til over ti kyllinger, både for li-, fjellrype og orrfugl.

Man antar at det må 2,5 kyllinger per høne til for å dekke naturlig avgang.

Bare taksert i utmark

Pedersen understreker at det finnes faktorer som kan tyde på at det er mer ryper i terrenget enn beregningene tilsier.

– Det ble kun taksert i utmark. Vi vet at lirype har hekkeplasser helt ned mot havet både på Hadseløya og Langøya. I tillegg ble noen linjer gått under vanskelige forhold for hundene, forteller han.

På Langøya ble det gått taksering i Skagen/Marken, Grytting og Gjerstad. På Hadseløya ble det taksert i Bergvik, Steilo, Vassvik, Innbjørg, Gulstad, Melbu, Haug, Ongstad og Ånstad.

Fangstrapportene

Fangstrapportene etter sist sesong viste en liten nedgang i antall felte ryper i forhold til året før. Det stemte ikke med fjorårets taksering, som viste en liten oppgang i rypetetthet.

Det ble sett mer orrfugl enn i fjor, men få harer. Det ble ikke observert smågnagere. Det ble også sett mindre rovfugl (hauk, falk og ørn) enn tidligere.

Les også: – Et måtelig rypeår i nord

Artikkeltags