Samtidig som han kunngjør at det nye flyselskapet vurderer å fly Tromsø - Stokmarknes - Bodø, kaster han ut en brannfakkel til alle som er skuffet over at forlengelsen av rullebanen på Stokmarknes lufthavn ble lagt på is.

– Hadde ikke samferdselsministeren hatt en statssekretær som er tidligere varaordfører i Bodø, hadde dere i Vesterålen fått en rullebane på 1.199 meter og direkteruter til Oslo. Men nå får dere ikke det, fordi man vil kanalisere trafikk via Bodø. I stedet prioriterer man ei milliardutbygging i Bodø, sier han.

– Stokmarknes ville hatt Norges enkleste utbygging av en rullebane til 1.199 meter. Det ville nærmest bare vært å rulle vekk torva og legge asfalt, tilføyer Giæver.

Kommenterer ikke

Den omtalte tidligere varaordføreren i Bodø er altså Tom Cato Karlsen (FrP), som er statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han har ikke stort behov for å imøtegå FlyViking-sjefen.

– Jeg velger å ikke kommentere påstanden fra Giæver. Vi opplever at alle aktørene vi har kontakt med er ryddige og ordentlige. Når de ikke er det, finner vi ingen grunn til å kommentere påstandene. Men vi heier på FlyViking og håper de får det til. Det vil ha positiv effekt både for Nord-Norge og ellers, sier Karlsen til Bladet Vesterålen.

Avinor bestemte

Han viser til at det var det statseide selskapet Avinor som på egenhånd bestemte å legge utbyggingen på Skagen til side.

– Fakta i saka er at Avinor i den inneværende Nasjonal transportplan varslet at man skulle se nærmere på forlengelse i Sandnessjøen og Skagen. De forlenget først i Sandnessjøen med begrunnelse at man ville få økt trafikk, men så har det vist seg at det ikke ble antydning til økning. Når investeringen i Sandnessjøen viste seg å ikke ha effekt, vurderte man nærmere om man skulle gjøre det samme på Stokmarknes. Dessuten vurderte Avinor at utbygginga på Skagen ville bli dyrere, fordi man måtte legge tilførselsveien i en kulvert, sier statssekretæren.

Detaljstyrer ikke

– Dette er strategiske diskusjoner man har gjort i Avinor, og som vi ikke blander oss i. Vi sitter ikke i Samferdselsdepartementet og detaljstyrer beslutningene deres. Avinor avventet beslutningen om Skagen fordi forlengelsen i Sandnessjøen ikke hadde effekt, sier Tom Cato Karlsen til Bladet Vesterålen.

Glad for konkurransen

– Er passasjerene i Vesterålen likebehandlet med passasjerer i naboregionene i dagens situasjon når de må betale minst 50 prosent mer for flybillettene?

– Dette går på at man ikke har FOT-ruter, og da er det markedet som setter prisene. Da er vi glade for at en ny aktør kommer på banen og skaper konkurranse. Hvis de får godt fotfeste i nord, er det ingenting vi ønsker mer enn at de skal lykkes. Det kan vi se av rutene der SAS hadde monopol før. Prisene gikk vesentlig ned da Norwegian kom inn, sier han.

– Det er ellers verd å påpeke at hvis Stokmarknes hadde hatt FOT-rute, ville ikke FlyViking kunnet operere noen rute mellom Stokmarknes og Bodø. Nå har de sjansen, tilføyer statssekretæren.