Det står dårlig til med omsorgsbyggene. Rådmannen vil rive Hadsel sykehjem og gammelbygget på Riarhaugen. Til uka vil komité for helse få saka til behandling i generalplan for kommunale bygg.

Her viser rådmannen også til prognoser som spår at det blir flere hadselværinger som trenger pleie og omsorg. Han anbefaler fortsatt å dreie tilbudet fra sykeheimsplasser til omsorgsboliger, der syheheimstilbudet skal gis til de aller dårligste pasientene.

– I et langsiktig perspektiv bør kommunen konsentrere sykehjemsdriften rundt kun ett sykehjem, skriver han og viser til både økonomi og fagkompetanse. Da vi han fase ut Hadsel sykehjem.

Og så anbefaler han mer samlokalisert tjeneste for å få ned kostnadene. Blant annet regner han med at de planlagte 20 heldøgns bemannede omsorgsboligene ved Stokmarknes sykehjem vil få effekt. På Melbu har han ikke konkludert om det bør bygges nye omsorgsboliger på Riarhaugen eller Ekren.

Slik er tilstanden på institusjonene:

Ekren

Bygningsmassen på Hadsel sykehjem er anslått å ha ei levetid på mindre enn ti år fra i dag, ifølge en ny tilstandsrapport.

Rådmannen trekker opp tre alternativ for sykeheimen på Ekren.

  • Nødvendige reparasjoner, som ikke vil forbedre bygget. Skifter man vindu og dører, vil de for eksempel holde lenger enn resten av bygget.
  • Oppgradere. Det vil utløse nye krav til standard og koste omtrent det samme som nybygg.
  • Rive og bygge nytt. Rådmannen mener det er mest realistisk og økonomisk.

Det er 25 plasser igjen på sykeheimen, etter at avdelinga i andre etasje er nedlagt.

Rådmannen anbefaler ikke ombygging til omsorgsboliger i dagens bygg. Han anbefaler å bygge nytt, enten ved Hadsel sykehjem eller ved Riarhaugen

Riarhaugen

Tilstandsrapporten beskriver også forfallet i gammelbygget på Riarhaugen: Det mangler isolasjon i yttervegger, det er sprekkdannelser flere steder, rekkverk og søyler på balkong står i fare for å bryte sammen.

Her har man ikke engang beregnet etterslepet, men anbefaler kort og godt å stenge bygget og rive.

Enormt etterslep

Forslaget til generalplan for de kommunale byggene i Hadsel er offentlig.

Det beskriver en mistrøstig tilstand på vedlikeholdet i det store og hele.

  • Rådmannen kaller selv vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygninger «enormt». Summen er rundt 216 millioner kroner. Det beskriver hva som må til for å holde bygningene i drift – uten oppgradering.
  • Det står dårligst til med helsebyggene, som utgjør nærmere halvparten av etterslepet med over 100 millioner kroner.
  • Etterslepet på skolebyggene er beregnet til omkring 65 millioner kroner.
  • Det er et etterslep på 30 millioner kroner for administrasjonsbygg.
  • For idrettsbyggene er etterslepet på 8 millioner kroner.

– Dersom man vedtar å bygge nye omsorgsboliger på Ekren i stedet for ved Riarhaugen må døgnbemanningen på Riarhaugen avvikles. Bygningen som huser dagens omsorgsboliger har behov for omfattende vedlikeholdstiltak. Tak må skiftes, betongbalkong må rehabiliteres og ventilasjonsanlegget er i dårlig stand. Eksisterende omsorgsboliger på Riarhaugen kan bestå, som «lettere» omsorgsboliger, heter det.

Nye omsorgsboliger på Melbu må ifølge rådmannen komme i nybygg. De må også ha plass for heimetjenesten.

Stokmarknes sykehjem

Her er ikke tilstanden ikke like ille, og rådmannen mener det kan møte framtidas krav og behov.

Men det er behov for oppgradering og stort vedlikehold her også. Tilstandsrapporten har funnet feil utførelse i undertak i forbindelse med en vannlekkasje i fjor, varmeanlegget må oppgraderes, og flere bad er i dårlig forfatning.

Det er skiftet ut flere vindu i år og pusset opp rom. Arbeidet skal fortsette neste år.

Innlandet alderssenter

Både utvendig kledning, vinduer og dører trenger utskiftning og vedlikehold, ifølge tilstandsrapporten. Tak og takrenner blir tatt i disse dager.