Det er stor rift om de nye oppdrettskonsesjonene som skal tildeles i Nordland i år. Det er kommet totalt 83 søknader til 15 konsesjoner. Alle oppdretterne i Vesterålen og Lødingen har søkt.

På landsbasis er det 65 nye konsesjoner som skal tildeles.

Videreforedlinga på Nordlaks

– Nordlaks driver stor videreforedlingsvirksomhet og bidrar til mange arbeidsplasser i regionen. Det er en region som nå er under hardt press i forhold til at bedrifter går over ende, og de sliter sysselsettingsmessig. Sånn sett kommer dette veldig beleilig, sier fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap).

Fylkeskommunen avgir anbefaling til Fiskeridirektoratet, som gjør det endelige vedtaket om hvem som får konsesjoner.

Ingenting i Troms

Fylkesrådet i Troms avga forleden en foreløbig innstilling om konsesjonene i Troms fylke. Her hadde Nordlaks Oppdrett søkt om to konsesjoner, men fylkeskommunen vil ikke tildele noen til det helintegrerte oppdrettselskapet.

Bidra til verdiskapning

Tildelingsrunden skal etter hensikten fra regjeringa bidra til større verdiskapning i næringa. Hovedkriteriene er at lokalt baserte, små og mellomstore aktører skal prioriteres, og dessuten aktører som bidrar til økt lokal bearbeiding.

Fylkesrådet har i tillegg lagt vekt på å bidra til varige arbeidsplasser.

– I den grad Fiskeridirektoratet skal overprøve anbefalingene fra fylkeskommunen, skal de dokumentere hvorfor, sa fylkesrådsleder Eriksen.

– Vi har sagt at søkere med flere enn 19 konsesjoner kunne komme i betraktning dersom de har hovedkontor i fylket, samtidig driver videreforedling og kan sannsynliggjøre at nye konsesjoner vil gi ny verdiskapning, tilføyde fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

Disse blir anbefalt:

 • Nordlaks Oppdrett AS
 • J.M. Laks AS i Andøy
 • Mortenlaks AS i Lødingen
 • Pundslett Laks AS
 • Ballangen Sjøfarm AS
 • Wennberg Fiskerioppdrett
 • Kobbvåglaks AS
 • Kvarøy Fiskeoppdrett AS
 • Lofoten Aqua AS
 • Salmus Aqua (2 konsesjoner)
 • Selsøyvik Havbruk
 • Nova Sea AS
 • Vegalaks AS
 • Vik Fiskeoppdrett AS

Den økologiske konsesjonen anbefales til Lovund Laks.

I framtida – over nyttår – vil det forøvrig være fylkeskommunen som skal fatte vedtak om nye konsesjoner.