Han synes det ligger snublende nær å karakterisere forslaget om tildeling av én ny oppdrettskonsesjon til Nordlaks Oppdrett som en forbigåelse.

Investert mye

– Jeg er skuffet. Selskapet har til sammen søkt om fem konsesjoner i Nordland og Troms. Det beskriver et selskap som har investert alle pengene det har tjent og enda mer i Vesterålen, Hamarøy, Lofoten, Kvæfjord og andre steder i Nordland og Troms. Så blir man premiert med én tillatelse. Det er ikke godt nok, sier Hadsel-ordføreren.

Ikke hensyn til arbeidsplasser

Han mener fylkesrådet ikke har tatt nok hensyn til alle arbeidsplassene selskapet skaper:

– Man ser seg blind på at Nordlakskonsernet er stort, og legger ikke vekt på at gründeren bak Nordlaks har gjort det bare få andre har gjort – pløyd alle pengene tilbake i å skape lokale verdier, mener Freiberg.