– Jeg er glad man får til denne løsningen nær sykehjemmet. Tegningene ser ut til å gi et bra tilbud til brukerne som kan trenge tilrettelagt boenhet og likevel ha en fleksibilitet man ikke får i syhjem, sa Hanne Skare (Ap) da komité for helse sluttet seg til forprosjektet tirsdag.

Hun medga at hun oppfattet problematikken rundt størrelsen på boligene.

– Det er en fin størrelse. Flere boliger på Riarhaugen er mindre. Det må være en husleiepris folk kan klare å betale også, sa komitélederen.

Prisene

Husleieprisene vil være rundt 10.500 kroner for de minste og 14.600 for de største, ifølge foreløbige beregninger.

– Areal og husleie henger nøye sammen. Det må være slik at vanlige folk har råd, sa Skare, som understreket at det er stort, med en totalpris på over 91 millioner kroner.

– Dette er minste felles multiplum av det som kan tilbys folk som vil ha egen bolig. Og utgangspunktet er Husbankens egen modell. Dette er optimalt ut fra ressursene man kan bevilge, sa Stig Sørmo (Sp).

– Hva tror dere en minstepensjonist har i måneden? Det skal betales mat og annet i tillegg til husleien. Mener dere at dette er en grei pris? kommenterte Anne Karine Innbjør (MoS).

– Hvis det blir større, blir det dyrere. Dere har vært opptatt av størrelsen, men nå prater dere mot dere selv, mente Skare.

– Vis meg noen andre som kan tilby omsorgsboliger rimeligere enn dette! Det er ferdig forprosjektert, og jeg tror ikke noen gjør det billigere, sa Sørmo.

Hanne Skare viste til at det er bostøtteordninger som kan gi opp mot 3.000 kroner i tilskudd til brukere.

– Det er ikke riktig å si at det er tekjøkken i de små boligene. Det er lagt vekt på gode kjøkkenløsninger. Man har løftet kjøleskapet opp, så det skal være lett å ta ut og sette inn. Det er også lagt opp til en liten oppvaskmaskin i hver bolig, sa helse- og omsorgssjef Marion Celius.