Det ble bevilget to millioner kroner til utbedring på Innlandet alderssenter i 2013, og det gjensto 900.000 kroner av summen, men man gjorde seg ikke ferdig, fordi man angivelig ikke fant kapasitet til å gjennomføre det.

I kommunestyret torsdag ba Camilla Rodal (Frp) om at kontrollutvalget tar en gjennomgang av prosjektet og bruken av midler. Hun mente den manglende oppfølgingen av vedtaket fra den gangen er et skår i gleden på ei ellers positiv sak.

Berømmet ordføreren

– Dette er jo ei gladsak. Jeg må berømme ordføreren for å ha løftet den fram i lyset igjen, sa Stig Sørmo (Sp).

Han framholdt at pengene som var til overs ble tilbakeført til den generelle potten for rehabilitering av institusjoner, og at det er derfor den nå måtte til kommunestyret igjen.

– Denne framstillinga stemmer ikke, kommenterte Ronny Gabrielsen (Frp), som viste til at det ble gitt stoppordre da Hadsel Eiendom skulle til å gå i gang med taket.

– Hvor pengene ble av, er det ingen som veit, la Gabrielsen til.

Åpent brev til ordføreren i Hadsel Innlandet alderssenter – hvor ble det av pengene?– Skulle bare mangle

– Det er en gladsak, men det skulle bare mangle. Hvem har ansvar for at dette ikke er blitt gjennomført helt fra 2013? Det er jo en selvfølge at takene skal være tette! Denne saka kan egne seg godt til å se på rutinene for å sikre at vi har tette tak på kommunale bygg, mente Jan Steffensen (MoS).

Aina Nilsen (Sp) ba rådmannen orientere om hvor resten av den opprinnelige bevilgningen ble av.

Ubrukte lånepenger

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen svarte på vegne av rådmannen:

– Prosjektet er regnskapsmessig behandlet som om det var avsluttet, med penger igjen. De ble plassert som ubrukte lånemidler i vår balanse, og vi har redusert låneopptaket til nye investeringer etter hvert. I årets budsjett ligger det nesten 65 millioner kroner i den potten, deriblant de 900.000, forklarte han.

– Det stemmer ikke med mine undersøkelser at pengene opprinnelig var satt av i en sekkepost til institusjoner. Det som skjer nå, er at de tas fra en sekkepost for utbedring av Stokmarknes sykehjem, kommenterte Camilla Rodal.

Hun ville vite når kostnadsoverslaget for utbedringa av taket stammer fra. Rådmann Ola Morten Teigen opplyste at tallene er ferske, fra mars i år.

Vet ikke hvem som stoppet arbeidet

Rodal spurte også hvem som bestemte å avslutte prosjektet fra 2013.

– Det har vi ikke fått brakt på det rene, og vi er usikre på hva som skjedde. Men pengene er ikke forsvunnet, sa Teigen.

Innlandet alderssenter– Det er i hvert fall en vekker for meg å se at det har gått tre år uten at man har sett at det ikke var fullført. Det blir nyttig å få en generalplan for alle formålsbyggene, sa ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap).

Saka ble enstemmig vedtatt.

Tidligere leder i Innlandet lokalutvalg, Arne-Reidar Johansen, var innom kommunestyremøtet. Han gir honnør både til ordfører og rådmann for å ha tatt raskt tak i saka.

– Og så er jeg veldig fornøyd med at det ble et enstemmig vedtak, legger han til.