Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) la fredag formiddag fram regjeringas stortingsmelding om sjømatindustrien.

Blant forslagene er å gjøre trålernes leveringsplikt regional i stedet for lokal, og å avvikle deres aktivitetsplikt, og landanleggenes bearbeidingsplikt.

Les også: – Hva nå, Melbu?

Regjeringa vil også oppheve forbudet mot fabrikktrålere.

– Det gir større valgfrihet, og det er vanskelig å dokumentere at det er til hinder for arbeidsplasser på land, sa Aspaker.

11 av de 37 torsketrålerne i Norge har allerede særskilt tillatelse til ombordproduksjon.

Dessuten vil ikke trålere med leveringsplikt få anledning til ombordproduksjon. Dermed er det seks trålere som med denne endringen vil få lov til å ombordprodusere.

Last ned Sjømatindustrimeldingen her