Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne beskriver stortingsmeldinga som et angrep på fiskerisamfunna langs kysten.

– Den stadfester inntrykket av ei sentraliseringsregjering, sier hun.

Les også: Åpner for fabrikktrålere

Hun viser til flere forslag om dereguleringer, som å fjerne bearbeidingsplikten.

- Bearbeidingsplikten handlar om å øke verdien av fisken før eksport, og ikke minst skape flere arbeidsplassar i industrien på land. I stedet for å komme med tiltak som kunne styrke intensjonen med plikta, blir den fjerna. Regjeringa viser seg oppsiktsvekkende ambisjonslause på kysten sine vegne, seier Heggø.

Les også: – Hva nå, Melbu?

Hun kritiserer også forslaget om å gjøre leveringsplikten regional:

- Dett innebærer at trålkonsesjonene ikke lenger skal bindes opp mot leveranser til anlegg på land. Det var i sin tid grunnlaget for at trålerne fikk dispensasjon til å få kvoter. Arbeidarpartiet har full forståelse for de sterke reaksjonane som er kommet lokalt, sier Heggø.

Les også: – Nå ryker sikkerheten vår

Hun reagerer òg på at regjeringa vil endre fiskesalgslagsloven:

- Råfisklova, som den tidligere het, er en grunnpillar i norsk fiskeripolitikk. Framlegget om at fiskarane ikke lenger skal ha det avgjørende ordet i fastsettingen av minstepris, er et angrep på den. Og det er et forsøk på omkamp fra regjeringa, snaut to år etter at loven i si nåværende form ble sett i kraft.

Last ned Sjømatindustrimeldingen