Vintersesongen er på hell, og tempoet begynner å roe seg i filétfabrikken på Melbu etter hektiske uker.

Totalt har om lag 4.000 tonn rundfisk gått gjennom anlegget og kommet ut i andre enden som rundt 2.000 tonn filétprodukter.

Sug i markedene

– Det har vært en bra sesong med jevn tilgang på råstoff. Det er alltid tøff konkurranse om fisken, og i år har den vært større enn tidligere. Det kommer av sterkere sug etter torsk i markedene, og det er jo bare bra, for det forteller at vi har mye potensial i torsken som ikke er utløst, mener Rasmussen. Produktene fra Melbu havner både i de norske, europeiske og amerikanske markedene.

Stadig kortere

Men han konstaterer at sesongen blir stadig kortere.

– I år var det seint innsig og tidlig påske. Men det må vi bare leve med. Vi må bare utnytte sesongen når den er her, mener han.

Det har krevd sitt av de ansatte på Melbu. Det er blitt mye overtid.

– De har stått på og gått ekstra, slår fabrikksjefen fast.

I tillegg har bedriften leid inn ekstra arbeidskraft for å ta toppene. Det er stort sett litauiske arbeidere som kommer igjen fra det ene året til det neste.

Ta tilbake fra Kina

Nå gjelder det å få resten av året til å gå rundt. Det er den store utfordringen, for da et det virkelig kamp for å få nok fisk til å produsere.

Norway Seafoods jobber med et prosjekt som skal skape mer helårig aktivitet ved hjelp av mer fryst råstoff.

Med ny tineteknologi, slik Bladet Vesterålen har skrevet om tidligere, og nye filéteringssystemer, ser man for seg å drive konkurransedyktig produksjon av frossent råstoff, som i lang tid har vært overtatt av Kina og andre lavkostland. Fabrikken på Melbu er teknologipilot i Norway Seafoods og har allerede fått noe utstyr installert, mens målet er å få på plass vannskjæreteknologi snarest mulig.

Kortreist kvalitet

– Slik situasjonen er nå har vi mulighet til å få en god start med å etablere produksjon i Norge som har vært i lavkostland gjennom flere år. Vi har troverdige produkter, gode miljøargument og høy kvalitet. Vi kan tilby noe helt annet enn konkurrenter på den andre sida av jorda, sier Martin Rasmussen.

– Vi har blant annet reint sjøvann uten kjemisk rensing som gir smaksendring eller forringer kvaliteten under tining..

Levendefangst

I det siste har fabrikken produsert på levende fisk fra ventemerdanlegget. Når merdene er fulle, har de nok fisk for to ukers produksjon i fabrikken.

– Vi har slaktet når det har vært dårlig tilgang på annet ferskt råstoff. Det har gitt et bra bidrag til produksjonen, forteller han.

Usikker periode

Nå er altså sesongen på hell. Hvordan aktiviteten blir framover, er ikke helt enkelt å spå.

– Det kan være at det blir litt av og på med arbeid i en overgangsfase framover. Vi veit vel at det kommer. Det er en usikker periode foran oss nå. Men vi arbeider for at vi skal få mer stabile forhold ved å kunne bruke frossent råstoff, sier fabrikksjef Martin Rasmussen.