Nina Hanssen er hovedtillitsvalgt for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund hos Norway Seafoods på Melbu. Hun har mange år bak seg i hjørnesteinsbedriften, men nå frykter hun hva framtida vil bringe for hennes og kollegaenes jobber.

Her kan du laste ned Sjømatindustrimeldingen  

Føler seg rystet

Hun innrømmer at hun følte seg rystet da hun så forslaget fra fiskeriministeren.

– Jeg vet ikke hva man skal si. Vi hadde jo håpet på forandringer som skulle gi mer helårige arbeidsplasser, men dette blir bare enda verre, sier Hanssen til Bladet Vesterålen.

Les også: – Hva nå, Melbu?

Sikkerheten

De tre forpliktelsene har etter de tillitsvalgtes syn vært den lille sikkerheten man har hatt:

– Bryter man trålerkonsesjonene fra anleggene, føler jeg at sikkerheten vår ryker. Det er den vi har hengt i, og det som var betingelsene for at man fikk overta trålerne og anlegget. Forpliktelsene har gjort at vi faktisk har hatt det lille arbeidet vi har hatt. Det er kunder nok og produkter nok, men ikke fisk nok, sier Nina Hanssen.

Les også: Åpner for fabrikktrålere

Samtidig mener hun systemet med trålernes forpliktelser har vært uthulet over tid. Hun mener fiskeriministeren legger alt til rette for havsida på bekostning av industrien på land.

– Går dette igjennom, kan man like gjerne tillate ombordproduksjon på trålerne, mener hun. Nettopp det er også en del av fiskeriministerens forslag.

Sesongbruk

Uten lokal leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt, frykter hun at bare ett av Norway Seafoods’ anlegg vil bli drevet på helårsbasis. Så vil resten drive i sesongen, etter hvert med innleid arbeidskraft.

– Slipper hun det så løst, tror jeg det blir bare ett anlegg igjen i Finnmark og kanskje ett i Nordland, og så kan de permittere resten av gjengen. Da blir det ei satsing på Båtsfjord i Finnmark. Og så spørs det hvem som blir det heldige anlegget man satser på i Nordland. Etter hvert vil de andre anleggene drives med innleid arbeidskraft i sesongen. Ingen lokale vil leve med å ha jobb tre måneder i året, sier Nina Hanssen.

Blir ikke arbeid

Hovedproblemet er mangelen på råstoff gjennom hele året. Og det ser hun ikke at fiskeriministeren løser.

– Vi har knivet om det samme råstoffet i alle år og klarer ikke å serve kundene med varer. Trålerne fryser inn fisken og vi skaffer ikke nok ferskt råstoff til kundene våre. Vi har kunder nok og produkter nok, men mangler ferskt råstoff. Det vi trenger er ferskt råstoff, eller kunder som vil ha frossent råstoff, understreker den hovedtillitsvalgte på Melbu.

Selge rund fisk ut av landet

Hanssen ser heller ikke bort fra at et frislipp vil være en ny spiker i kista for norsk filétindustri.

– Vi veit at det som gir mest lønnsomhet er jo å sende fisken ut rund. Uten bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt vil man få lov til å ise fisken rund og selge den ut. Det er det de har tjent mest penger på. Det vil være lønnsomt for landsida, men industrien mister arbeidsplasser. Det blir ikke mye arbeid av å ise fisken rund, slår hun fast.

Satsing på Melbu

Samtidig gleder Nina Hanssen seg over at anlegget på Melbu er med på et pilotprosjekt i Norway Seafoods. Akkurat nå installeres en ny filétmaskin og skinnemaskin som skal gi bedre utbytte av filéten. Seinere kommer en vannjetmaskin som skal skjære filetene.

Etter at anlegget på Melbu har stått stille med permitterte ansatte store deler av høsten gjennom flere år, er det anlegget i Stamsund som har måttet ta støyten i år.

– Melbu er pilotanlegget for denne teknologien og har fått signaler om at vi skal bli prioritert med råstoff. Jeg håper jo det skal gi lønnsomhet. Så får vi heller ta noe effektivisering. Men noen vil komme til å bli masse permittert hvis forslagene fra regjeringa blir vedtatt, sier hun.