Hadsel kommunestyre har valgt disse til det nye formannskapet for de kommende fire årene:

Siv Dagny Aasvik, Gro-Marith Villadsen, Einar Roger Pettersen og Britt Solvik fra Ap, og Kurt Jenssen fra Sp. Fra opposisjonen er Camilla Skog Rodal (Frp) og Arne Ivar Mikalsen (V) valgt enstemmig.

Varamedlemmene fra posisjonen blir Rayner Skare Lind (Ap), Geir Jørgensen (R), Margareth Bentzen (Ap), Jacob Normann Jacobsen (Ap) og Hanne Skare (Ap). Per Atle Bayner og Trude Lind er valgt som vara fra SV. Håkon Hanssen og Lill Mari Johnsen er valgt som vara fra Frp, og Jan Steffensen fra MoS.

Kontrollutvalget vil bestå av Anders Samuelsen som leder, Reidar Johnsen, Gunn Fosse, Trine Lise Kristoffersen og Arvid Bræck.

Alle er enstemmig valgt med avtalevalg.