9. klassingene Bastian Holst, Renate Elshaug, Amna Syeda og Jens-Einar Sørensen er svært glade over at det nå bygges ny skole på Melbu. På spørsmålet om verning eller riving var alle fire enige om at den gamle skolebygningen Rødskolen burde rives.

– Jeg ser ikke noe poeng i å beholde denne gamle skolen når vi nå får en helt ny, sier Renate. Bastian mener bygget har utspilt sin rolle. – Det er i veldig dårlig stand, skikkelig nedslitt og mangler ventilasjonsanlegg.

– Hvilket forhold har dere elever til Peterssens veggmalerier?

– Jeg har ikke noe speiselt godt forhold til disse. De har egentlig bare vært der. Gruppa som vil verne skolen har jo et poeng angående veggkunsten. Men en eller annen gang må bygget rives, slår Bastian fast. Elevenes meninger var ikke like samstemte til spørsmålet om veggmarleriene burde avfotograferes og være en del av utsmykningen i nyskolen. Amna og Renate mener det kunne vært fint å fått noe fra Rødskolen inn i den nye.

– Har som sagt ikke noe spesielt forhold til maleriene, så det har egentlig ingen betydning for meg. Men i bunn og grunn hadde det vel ikke gjort noe, sier Bastian.

Stor debatt
 

Debatten rundt den gamle skolen fra 1963 blusset opp da Hadsel kommune i 2010 vedtok at bygget skulle rives så fort nyskolen var ferdigstilt. Dette skal etter alle solemerker skje høsten 2016. Da må det gamle skolebygget vike plassen for å skaffe mer uteareal, da i form av lekeplass for ungene og parkering.

Dette vedtaket vekket sterke følelser hos flere på Melbu. Den siste tiden har debatten rast. Til tross for flere instansers vurdering av at hverken bygget eller Harald Peterssens veggmalerier er verneverdige, jobber bevaringsgruppa fortsatte med sitt.

Nesten litt latterlig
 

Kirsten Myrvang, lærer ved Melbu skole, er i likhet med elevene svært glad for at det nå bygges ny skole. Det samme gjelder nok ikke verningen av Rødskolen.

– Jeg syns selv dette er på grensa til å bli litt latterlig. Såklart folk må jo få lov til å ha egne meninger, men vi kan ikke bevare ting bare for bevare det. Når man ser at dette kan bli et hinder for et skoleområde er det vanskelig å tenke at det skal bevares, sier Myrvang litt oppgitt. Hun slår fast at hvis bygget ikke var en del av skoleområdet ville saken vært annerledes.

– Så lenge det ikke ligger en konkret plan på bordet er jeg er redd for at det blir stående som et «spøkelsesbygg», som etter kort tid vil forfalle enda mer og bli et mål for ungene å bryte  inn i og drive herverk. Bygget vil til slutt bli farlig. Nå setter jeg dette i et skrekkscenario, men muligheten er jo tilstede, sier Kirsten.

Hun mener det må finnes en god måte å bevare maleriene på uten at hele bygget skal ivaretas. Likevel ser hun ikke for seg at Peterssen-bildene har noe i nyskolen å gjøre.

– Maleriene må i såfall stilles ut på en fornuftig plass hvor folk har mulighten til å se dem. Det er få eller ingen som vil ta turen inn i skolebygget for å se på disse, slår hun fast.

Ikke verneverdig
 

Nordland fylke og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har begge vurdert Rødskolen og dens utsmykning som ikke verneverdig. Avfotografering har vært lagt fram som en god alternativ måte å bevare maleriene på, men dette er avvist både av bevaringsgruppa og rettighetshaverne til kunsten. Helt til slutt hadde Kirsten følgende kommentar:

– Jeg ser jo at de som ønsker å bevare skolen er av de som er her hvert 20. år i forbindelse med jubileum. Ellers setter de sjelden eller aldri sin fot innom dørene. Nå har flere instanser sagt at bygget ikke er verneverdig, så det er ikke noe grunnlag for å verne det. Maleriene må de gjerne verne, men få dem heller inn en annen plass på Melbu, sier Kirsten smilende.

Thomas Gundersen er elev ved Hadsel videregående skole, medier og kommunikasjon, vg2.